Webinaarikalenteriin

WEBINAARI: Yrityksen sisäinen ja ulkoinen lingvistiikka

15.01.2019 13:00 - 14:00

Muuttuvassa ja aina vaan globaalisemmassa maailmassa kommunikoinnin laatu, kulttuurierot ja emotionaalinen suhtautuminen (Emotional Intelligence) eri tilanteissa korostuu. Jotta yritykset voivat varmistaa, että kommunikointi toimii sisäisesti ja ulkoisesti tarvitaan nykypäivänä selkeät linjaukset ja tietous yhtiön sisäisen kommunikoinnin laadusta ja tehokuudesta.

Webinaari on suunnattu kaikille, jotka joutuvat työssään kommunikoimaan sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä niille, jotka haluavat luoda tai tehostaa organisaation yhteistä lingvistiikka strategiaa ja käytäntöön panoa.

Sisältö:

  • Miten kommunikoimme ja mitkä ovat tehokkaan kommunikoinnin salat?
  • Käydään läpi perustat ja teoria, tukena käytännän harjoitus
  • Kommunikoinnin maailma sinun ja muiden silmistä, mitä minun tulisi tietää?
  • Käytänntöön pohjautuva osio, jossa esimerkkien kautta simuloidaan eri tilanteita
  • Emotional Intelligence ja sen rooli lingvistiikassa ja kommunikoinnin tehokkuudessa
  • Käydään läpi Emotional Intelligence käsitettä ja sitä mikä sen rooli on
  • Miten luon ja kommunikoin ohjaavia linjauksia ja odotuksia yhtiön sisäiselle lingvistiikalle ja kommunikointityylille?
  • Luodaan kommunikoinnin raamit ja keskustellaan siitä miten OHD työkalu voi tukea kommunikoinnin ja sisäisen lingvistiikan kehitystä, laatua ja tehokkuutta
  • Yhteenveto + Q&A

Webinaarin puhuja: Niklas Christides

Niklas on työskennellyt useissa korkean profiilin ja paineen alaisissa muutosympäristöissä erityisesti UK:ssa, hänellä on hyvin laajakatseinen tapa katsoa yhtiöitä ja niiden toimintaa, minkä avulla hän löytää helposti kehitettäviä osa-alueita tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseski. Niklas on työskennellyt pitkään lean ympäristössä Rolls-Royce:in kanssa, erityisesti keskittyen siihen miten lean toimintamentelmiä voidaan hyödyntää osana kokonaisvaltaista operatiivista toimintaa. Niklas johti Royce-Royce:illa Business Management toimintoa ennekuin siirtyi omatoimisen konsultoinnin pariin yli 5 vuotta sitten. Vankka kansainvälinen kokemus ja syväjohtamisen erikoistuntemus valmennuksen kautta tekevät Niklaksesta tehokkaan muutosvalmentajan.

TÄHÄN WEBINAARIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

TÄÄLTÄ LÖYDÄT KAIKKI KOULUTUKSEMME

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
WEBINAARI: Yrityksen sisäinen ja ulkoinen lingvistiikka
15.01.2019 13:00 - 14:00

Lisätietoja
juha@lampimampidesign.com
358449700510