Back to webinar calendar

Webinaari: Tiedonhallintalaki tulossa, mitä tulossa?

26.09.2019 14:30 - 15:30

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja koskee kaikkia julkisoikeudellisa palveluita tarjoavia organisaatioita. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tulossa on siis uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki. Tule webinaariin kuuntelemaan ajatuksia, mihin pitää varautua.

Julkisen hallinnon tiedonhallintaon muutosten edessä.

Sisältö

  • Sääntelykohteet
  • Tiedonhallinta ja tietoturvallisuus
  • Tietoturvallisuussäännöksiä
  • Tekniset rajapinnat
  • VAHTI suositusvaatimukset
  • Asianhallinta ja tietoaineistojen muodostaminen
  • Metatietoa ja rekistereitä
  • Tiedonhallinnan elinkaarikysymykset ja arkistointi
  • JHS-179 ja kokonaisarkkitehtuuri
to see the recording of this webinar.
Webinaari: Tiedonhallintalaki tulossa, mitä tulossa?
26.09.2019 14:30 - 15:30

More information
jarkko.koivuniemi@samp.fi
358505675379

Providers

product search