Webinaarikalenteriin

Vuorovaikutus ja viestintätaidot haastavissa tilanteissa

22.03.2019 09:00 - 09:30

-Miten vuorovaikutat onnistuneesti haastavissa tilanteissa?

-Tiedätkö minkälaisen vaikutelman muut saavat sinusta ?

-Miten viet mielen ja kehon vaativiin tilanteisiin?

 

Haastavissa tilanteissa toimiessamme, tilannetajumme on koetuksella, ja sillä voi olla merkitystä vuorovaikutukseemme sekä verbaalisesti että nonverbaalisesti.

Tiedätkö sinä minkälaisen vaikutelman haluat antaa? Miten sinä luot hyvän tunneyhteyden ?

 

Webinaarin sisältö:

-      Kohtaaminen, läsnäolo ja viestinnän vaikuttavuus

-      Nonverbaalisen viestinnän apukeinot - miten viestit ja luet viestejä?

-      Mitä kaikkea kehonkieli pitääkään sisällään

-      Miten luot hyvän tunneyhteyden?

-      Mitkä ovat seuraavat askeleesi, kun valmistautut haastavaan tilanteeseen?

 

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

 

Kouluttaja:

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot  sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaan kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä.

Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/jaana-hautala/

Oivaltamaan Oy

www.oivaltamaan.fi

 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Vuorovaikutus ja viestintätaidot haastavissa tilanteissa
22.03.2019 09:00 - 09:30

Lisätietoja
anniina@taitotraining.fi
0505700856