Webinaarikalenteriin

Informaatioharha ja muita ajattelusi vinoutumia

28.02.2019 16:00 - 16:45

Työ on hektistä ja muutosta pitäisi saada aikaan. Kinkkisiä ja kriittisiä päätöksentekotilanteita syntyy jatkuvasti. On myllerrystä ja muutosvastarintaa. Stressireaktiot nousevat pintaan. Silti johtajalta, esimieheltä, projektipäälliköltä odotetaan paineensietoa ja toimintakyvyn säilyttämistä hankalissakin tilanteissa.

Painetilanteet tulevat esiin erityisesti sosiaalissa tilanteissa, ihmisten kohtaamisissa. Myös tärkeä päätös, kiire, riittämättömyyden tunne ja epäselvät odotukset aiheuttavat stressiä. Työelämän arkea, kaikille.

Painetilanteessa ihmisen rationaalinen ajattelu loppuu, kykymme tehdä loogisia, analyyttisia päätöksiä katoaa. Painetilanne johtaa myös ajattelun vinoumiin. Ajattelun vinoumat helpottavat päätöksentekoa, mutta eivät paranna niiden laatua, päinvastoin. Mitä tärkeämpi ja monimutkaisempi asia, sitä enemmän ihminen käsittelee tietoa automaattisesti olettamalla asioita. Meillä on taipumus tehdä huonoja valintoja ja surkeita päätöksiä.

Helmikuun webinaarissa puhumme ajattelun vinoumista, jotka ovat osa inhimillisyyttä ja aivojen tapa säästää energiaa.  Tämä on itsenäinen jatko-osa tammikuun webinaarillemme päällikön stressistä. 

 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Informaatioharha ja muita ajattelusi vinoutumia
28.02.2019 16:00 - 16:45

Lisätietoja
anjariitta.savolainen@caleidocons.com
0505871252