Webinaarikalenteriin

Uskomukset työelämässä

13.03.2020 09:00 - 09:30

Uskomukset ja motivoituminen työssä

  • Miten uskomukset vaikuttavat motivoitumiseen?
  • Mitä ne uskomukset oikein ovat?

Meillä kaikilla on rajoittavia uskomuksia siitä, mikä meille itselle ja ihmiselle yleisesti ottaen on tässä maailmassa mahdollista, ja mitä pidämme meille mahdottomana. Me jokainen myös luomme koko ajan maailmaamme omilla käsityksillämme ja uskomuksillamme. Uskomuksemme koskevat niin ympäristöämme, käyttäytymistämme, taitojamme kuin meitä itseämme. Myös työyhteisöihin olemme luoneet paljon uskomuksia, joista on tullut meille vahvoja ajattelu- ja toimintastrategioita. Työyhteisön uskomuksista on hyvä olla tietoinen niin tiimin jäsenä kuin esimiehenä. Usein uskomukset näkyvät asenteena sekä vaikuttavat tulokseen kuin tunneilmapiiriin.

  • Mitkä uskomukset tai ajattelumallit sinun/tiimisi toimintaa ohjaavat?
  • Miten negatiivisia uskomuksia lähtee muuttamaan?
  • Miten uskomukset vaikuttavat onnistumiseen sekä toimintaenergiaan?

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

 

Kouluttaja

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaa kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä. Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

LINKEDIN JAANA

Jaanalta on ilmestynyt kirja uskomuksista marraskuussa 2019. Rohkeiden aikuisten kirja -vapaudu uskomusten kahleista on kirjoitettu rohkeille aikuisilla, jotka haluavat muutosta elämäänsä. Liian usein oma mieli ja uskomuksemme asettavat esteitä hyvinvointimme ja onnellisuutemme eteen. Kirjan tavoitteena on pysäyttävien tarinoiden ja kokemusten, tutkitun tiedon sekä harjoitusten myötä tuoda oivalluksia, miten omia uskomuksia voi tutkia ja muokata. Rohkeat tarinat auttavat ymmärtämään myös omia uskomuksia paremmin. Kirja harjoituksineen rohkaisee sinua ajattelemaan uudella tavalla, haastamaan itseäsi, ja etsimään mahdollisuusajattelua: ”Kyllä voin” ja ”Tässä iässä voin”. LISÄTIETOA KIRJASTA

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Uskomukset työelämässä
13.03.2020 09:00 - 09:30

Lisätietoja
anniina@taitotraining.fi
0505700856