Webinaarikalenteriin

Työsuojelutoimikunnan vastuut, tehtävät ja velvoitteet

27.03.2020 09:30 - 11:30

Työsuojelutoimikunta

Työpaikalle, jossa työskentelee säännöllisesti vähintää 20 työntekijää, perustetaan työsuojelun yhteistoimintaan työsuojelutoimikunta.

 

Työsuojelutoimikunnan kokoonpano

Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä on neljä, kahdeksan tai kaksitoista. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, puolet sitä työntekijä- ja toimihenkilöasemassa olevien ryhmää, joka on suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi.

Työnantaja nimeää edustajansa työsuojelutoimikuntaan. Työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu on itseoikeutettu toimikunnan jäsen, muut työntekijöiden edustajat valitaan työsuojeluvaltuutetun valinnan yhteydessä.

Työsuojelutoimikunnan sijasta työpaikalla voidaan sopia paikallisesti korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

Laajaa työntekijäryhmää ja työpaikkaa yleisesti koskevat työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa yhteistoimintaelimessä.

Työsuojelutoimikunnan keskeisiä tehtäviä on tehdä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia kehittämisehdotuksia työnantajalle, seurata työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuollon toteutumista ja tehdä niistä kehittämisehdotuksia.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on myös tehdä esityksiä työsuojelukoulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi ja osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN ON SULJETTU
Työsuojelutoimikunnan vastuut, tehtävät ja velvoitteet
27.03.2020 09:30 - 11:30

Lisätietoja