Webinaarikalenteriin

Tietoryhmät tiedonhallintamallissa | Webinaaritallenne

28.09.2021 09:00 - 10:00

Tiedonhallintamallin yksi vaatimus on kertoa tietovarannoissa olevista tietoryhmistä. Vaatimus kytkeytyy myös organisaation ambitiotason mukaan esimerkiksi toiminnan ja tietojärjestelmien kuvauksiin. Tietoryhmien määrittelystä tiedonhallintalain vaatimalla tavalla ei kuitenkaan ole tarjolla juurikaan ohjeistusta.

Webinaarissa käymme läpi:

  • Mistä tietoryhmät ovat päätyneet tiedonhallintalakiin ja miten ne eroavat esimerkiksi tietoaineistoista
  • Mikä on käsitemalli
  • Miten organisaatiossa voidaan lähteä liikkeelle tietoryhmien mallintamisessa, ja millaisia eri tapoja on tehdä mallinnusta

Katso webinaarin tallenne täällä!

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Tietoryhmät tiedonhallintamallissa | Webinaaritallenne
28.09.2021 09:00 - 10:00

Lisätietoja
noora.lehtinen@arter.fi
358504126222