Webinaarikalenteriin

Webinaari: Tiekartta tietosuojavastaaville

24.11.2017 10:00 - 11:00

Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, onko tietosuojavastaan vastuut ja velvollisuudet käyty läpi? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa tietosuojavastaavan näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten tietosuojavastaavan pitää valmistautua ja onko teidän roadmap jo tiedossa?

Sisältö:

EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle
Tietosuojan hallintamalli
Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi
Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut
Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
Tietosuojavastaavan nimeäminen ja prosessit
Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi
Riskienhallinta
Seuraamukset ja sanktiot
Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella
Tärpit tietosuojavastaaville


Aikataulu:

9.45-10.00 Liittyminen webinaariin
10.00-10.45 Esitys (Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy)

Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja  konsultointeja. 
Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Webinaari: Tiekartta tietosuojavastaaville
24.11.2017 10:00 - 11:00

Lisätietoja
juha@lampimampidesign.com
358449700510