Webinaarikalenteriin

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla

26.02.2019 09:00 - 10:00

Tiedonhallintaa koskevaa lainsäädäntöä keskittävä ja uudistava tiedonhallintalaki tarkoittaa voimaan astuessaan muun muassa julkisorganisaatioiden tiedonhallinnan suunnittelu- ja kuvausvelvoitteiden kasvamista.

Sinällään lakiesityksen vaatimukset eivät tuo mitään täysin uutta, vaan vanhoja kokonaisarkkitehtuurikuvausvelvoitteita on täsmennetty ja niiden laajutta on tarkennettu. Termistä kokonaisarkkitehtuuri on esityksessä luovuttu, mutta itse kokonaisarkkitehtuurin periaatteet ovat edelleen määriteltynä. Kuvaamisvelvoitteet ovat uudessa laissa konkreettisemmat ja siihen tuotu asioita ennen suositustasolla (JHS 179) olleista asioista. Näiden kuvausten kuvausvastuu tulee tiedonhallintayksikölle. Velvoitteena olisi myös, että tietohallinnon on tarjottava asianmukaiset työvälineet laissa määriteltyjen kuvausten laadintaan ja työvälineiden hankinnassa tulee huomioida se, että kuvaukset on pystyttävä julkaisemaan ja olemassa olevat kuvaukset on koottava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

ARC-ohjelmistomme ja tiedonhallintamallimme on loistava työkalu tiedonhallintalain vaatimien kuvausten tuottamiseen sellaiseen muotoon, että ne ovat ymmärrettäviä ja julkaisukelpoisia. Ohjelmiston visuaaliset ominaisuudet ja luomamme valmiit rakenteet tukevat tiedonhallintakysikön työtä ja helpottavat tiedonhallintamallin koostamisessa.

Miksi osallistua?

  • Näet miten tiedonhallintamallia voi aloittaa rakentamaan ARC-ohjelmistollamme yksinkertaisesti ja tavoitteellisesti

  • Opit rakentamaan ketterästi tilannekuvan organisaation tieto-, järjestelmä- ja toiminta-arkkitehtuurista niiltä osin kun laki velvoittaa

  • Näet, miten tuottaa kuvauksia yhteiseen kehitysalustaan ja edistää läpinäkyvän tiedonhallinnan omaksumista koko organisaatiossa

  • Hahmotat, miten samalla ottaa huomioon myös tietosuoja-asetus ja tietoturvallisuus

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu kaikille uudesta tiedonhallintalaista kiinnostuneille.

 

Webinaariin osallistutaan internet-selaimella. Osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.

Lähetämme webinaarin tallenteen kaikille ilmoittautuneille, eli kannattaa ilmoittautua vaikka et pääsisi kyseisenä ajankohtana webinaarin äärelle!

 

Webinaarin pitäjänä toimii Arterin konsultti Juuse Montonen.

Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla
1 Kpl
Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla
0,00 €
+ alv. 24%.
Tiedonhallintalakiin valmistautuminen ARC-ohjelmistolla
26.02.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja


Järjestäjät