Back to webinar calendar

WEBINAARI: Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta

01.11.2018 10:00 - 11:00

Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto ja kehittäminen organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimekkeinä mm. SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.

Webinaari toimii myös johdantona CMDB Foundation -kurssille.  

Myös ITIL Practitioner on hyödyllinen iteratiivisen toteuttamistavan näkökulmasta joko ennen tai jälkeen CMDB Foundationin. 

 

Aikataulu:

09:45-10:00 Kirjautuminen webinaariin

10:00-11:00 Esitys (Lari Peltoniemi, suomeksi, materiaali englanniksi)

Puhuja:

https://cdn.oppia.fi/assets/img/images/eimg__192ea3b420947477136d77b774fdedd5.png

Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermediate, VeriSM, SIAM Foundation, CAPO, CASM ja CMDB Foundation valmentaja.

to see the recording of this webinar.
WEBINAARI: Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta
01.11.2018 10:00 - 11:00

More information
lari.peltoniemi@wakaru.fi
0407397989

Providers

product search