Webinaarikalenteriin

WEBINAARI: Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta

01.11.2018 10:00 - 11:00

Palveluomaisuuden- ja konfiguraatonhallinnan käyttöönotto ja kehittäminen organisaatioissa ei ole helppoa. Aihealue on abstrakti ja onnistunut toteutus vaatii onnistumista monella eri osa-alueella. Tässä esityksessä käydään läpi toteuttamiseen tarvittavia asioita ja kokemuksia niiden soveltamisesta. Esityksessä myös peilataan toimialan kehittymisen vaikutuksia konfiguraationhallinan kehittymiseen. Esimekkeinä mm. SIAM, pilvipalvelut, ketterät menetelmät ja tietosuoja-asetus.

Webinaari toimii myös johdantona CMDB Foundation -kurssille.  

Myös ITIL Practitioner on hyödyllinen iteratiivisen toteuttamistavan näkökulmasta joko ennen tai jälkeen CMDB Foundationin. 

 

Aikataulu:

09:45-10:00 Kirjautuminen webinaariin

10:00-11:00 Esitys (Lari Peltoniemi, suomeksi, materiaali englanniksi)

Puhuja:

https://cdn.oppia.fi/assets/img/images/eimg__192ea3b420947477136d77b774fdedd5.png

Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation, ITIL Intermediate, VeriSM, SIAM Foundation, CAPO, CASM ja CMDB Foundation valmentaja.

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
WEBINAARI: Tekemällä opittua - Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta
01.11.2018 10:00 - 11:00

Lisätietoja
lari.peltoniemi@wakaru.fi
0407397989