Back to webinar calendar

Saavutettavuusdirektiivi, mitä digipalveluilta vaaditaan?

12.04.2019 13:00 - 14:00

Ketä tämä lainsäädäntö koskee?

Julkiselle sektorille pakollista eli viranomaiset, ministeriöt, virastot, kunnat, ja kuntayhteisöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ortodoksinen kirkko, vesi- ja energiahuollon yritykset, lakisääteisiä tehtäviä hoitavat yritykset esim. vakuutussektori sekä katsastusasemat. Tätä on syytä miettiä myös yrityksissä, mitä digipalveluiden saavutettavuus tarkoittaa teidän yrityksessä tai organisaatiossa?

Webinaarissa mm.

  • Mitä saavutettavuus tarkoittaa?
  • Keitä saavutettavuusvaatimukset koskevat?
  • Mitä uusi saavutettavuusdirektiivi muuttaa?
  • Vaatimukset ja tekniset vaatimukset, minimitaso ja keinot?
  • Yhdenvertaisuuden periaate
  • Digitaalisten palveluiden laatu, mitä käytännössä?
  • Saavutettavuus ja hankintaprosessit
  • Toimenpidesuosituksia
  • Aikataulut toteutukselle
  • Erityiskysymyksiä  

Mistä lisää tietoa aiheeseen?

to see the recording of this webinar.
Saavutettavuusdirektiivi, mitä digipalveluilta vaaditaan?
12.04.2019 13:00 - 14:00

More information
jarkko.koivuniemi@samp.fi
358505675379

Providers

product search