Webinaarikalenteriin

Webinaari Riskienhallinnan perusteet

12.02.2019 09:00 - 10:00

Riskienhallinta on tärkeä osa laatujärjestelmää. Riskilähtöisyys nostettiin päätöksenteon perustaksi ISO 9001:2015 versiossa, jossa riskejä jaotellaan kahteen ryhmään, uhkiin ja mahdollisuuksiin.

Tässä webinaarissa lähdetään liikkeelle uhkien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden arvioimisesta organisaatiossa. Tämän jälkeen tutustutaan, miten riskejä analysoidaan, hallitaan ja seurataan, IMS-toimintajärjestelmän avulla.

Webinaarissa:

  • Opit riskien arvioinnin ja analysoinnin yleisesti

  • Hahmotat riskien elinkaaren hallinnan

  • Opit riskien hallinnan toimintajärjestelmän avulla ja tutustut samalla IMS-ohjelmiston riskit-osion käyttöön

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu kaikille riskienhallinnasta kiinnostuneille. Webinaarista hyötyvät erityisesti laatupäälliköt sekä IMS-pääkäyttäjät.

Webinaarin pitäjänä toimii

Arterin konsultti Tomi Saarinen. Tomilla on aiempaa kokemusta verkko-opetuksesta sekä start-up maailmasta, joissa nopea oppiminen ja etenkin erilaisten oppimistekniikoiden hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa. Asiakkaiden tarpeiden ja oppimistapojen ymmärtäminen ovat Tomille erittäin tärkeitä asioita koulutuksen menestymisen kannalta. Kun nämä asiat huomioidaan, ovat koulutkset selkeitä ja ennenkaikkea mukavia seurata.

 

Katso webinaarin tallenne

 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Webinaari Riskienhallinnan perusteet
12.02.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja
noora.lehtinen@arter.fi
358504126222