Webinaarikalenteriin

Prosessijohtaminen SoTe- ja kuntasektorilla

30.08.2019 09:00 - 10:00

Prosessijohtaminen tarkoittaa kustannustehokkuuden lisäksi myös nopeutta ja joustavuutta. Tämä päivän kunta- ja sote-murroksessa korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä. Myös asiakkaiden ja eri toimijoiden rooli on muuttunut aikaisemmasta. Webinaarissa lisää ajatuksia prosessijohtamiseen: miten tunnistetaan, määritellään ja hallitaan prosesseja ja miten porsessijohtamisella kehitetään tuloksellisuutta ja laatua.   

  • Prosessijohtamisen haasteet
  • Tiedon ja tietojärjestelmien merkitys
  • Prosessien tunnistaminen ja omistaminen
  • Prosessiajattelun mukainen organisaatio
  • Prosessijohtamisen sisältö
  • Laadunhallinta ja mittaamisen ongelmat
  • Teknologia ja laadunahallintajärjestelmät
  • Tehokkaita tuloksia prosessijohtamisella   
katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Prosessijohtaminen SoTe- ja kuntasektorilla
30.08.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja
jarkko.koivuniemi@samp.fi
358505675379