Webinaarikalenteriin

Webinaari Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena

12.03.2019 09:00 - 10:00

Hyvät prosessit eivät tee voittajia, mutta voittajat luovat hyvät prosessit. Prosessien päälle on hyvä rakentaa, sillä ne eivät ole teflonia vaan niissä on paljon tartuntapintaa. Prosessia voidaan tarkastella työnkulkuna asiakkaalta asiakkaalle. Prosesseihin voidaan liittää tarvittavat dokumentit, vastuumäärittelyt ja mittarit sekä tarvittavat tiedot tukemaan toimintamallia. Lisäksi prosessit tarjoavat hyvän lähtökohdan arvioinnille, palautteille ja riskienhallinnalle. Kaikki tämä mahdollistaa tehokkaan oppimisen ja kehittymisen.

Prosessin ymmärtäminen on onnistuneen kehittämisen lähtökohta. Toiminnan kuvaaminen ei ole kuitenkaan itsetarkoitus vaan sen tulisi lähteä tarpeesta kehittää toimintaa, etsiä ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin tai tarpeesta ymmärtää uusia mahdollisuuksia. Ensin tulisi vastata kysymyksiin ”Mitä?” ja ”Miksi?” ja vasta tämän jälkeen ”Miten?”.

Prosessi on tekemistä – ei hallintoa. Kun kehitämme prosessia, edistämme toimintaa ja asiakkaan saamaa lisäarvoa. Prosesseja kuvataan, koska tekemistä halutaan ohjata. Prosessien ohjauksen kannalta niistä tarvitsee harvoin tehdä kovin yksityiskohtaisia. Toisaalta joudumme kehittämään alati muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa ei ole mahdollista pysähtyä pitkiksi ajoiksi tutkimaan ja kuvaamaan toimintaa yksityiskohtaisesti. Organisaation lävistävät prosessit, prosessien rajapinnat ja kokonaisuuden ymmärtäminen nostavat tietoisuuteen parhaiten jotakin merkityksellistä uutta. Ammattitaito, tavoitteet ja kannusteet hoitavat loput, kun tiedämme, mitä meiltä odotetaan.

Miksi osallistua?

  • Voit kerrata prosessilähtöisen toimintatavan hyödyt laadunhallinnassa

  • Saat vinkkejä toiminnan kehittämiseen

  • Tutustut IMS-ohjelmiston toiminnallisuuksiin ja hyötyihin

  • Saat tukea toiminnan ja tulosten jatkuvaan parantamiseen.

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat perusvalmiudet prosessityöhön, ovat kehittämässä tai tehostamassa prosesseja, sekä hakevat viimeisimpiä sisällöllisiä ja toiminnallisia vinkkejä.

Webinaarin pitäjänä toimii

Ossi Ritola. Ossi on toinen Arterin perustajajäsenistä ja yrityksen toimitusjohtaja. Hän on ohjannut menestyksellisesti kymmenien yritysten laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien rakentamista ja jatkokehittämistä niin yksityisellä sektorilla kuin julkisella alalla. Hän on tehnyt laajoja yritysten ja prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet. Ossi Ritolalla on laaja kokemus laatupäällikkönä, työpäällikkönä, projektipäällikkönä, Inspectan pääarvioijana sekä QF-kouluttajana.

Webinaari Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena
1 Kpl
Webinaari Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena
0,00 €
+ alv. 24%.
Webinaari Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena
12.03.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja
noora.lehtinen@arter.fi

Järjestäjät