Webinaarikalenteriin

WEBINAARI: Henkilöstön kehitystyökalu ORBIT

05.04.2019 09:00 - 09:30

Ihmiset ovat yksi organisaation kalleimmista osista. Tästä syystä heidän optimointi vaikuttaa suoraan tuottavuuteen, tehokkuuteen ja jatkuvuuteen. Epäsuorasti se luo lisäarvoa tietoisuusasteen kasvun kautta. Tämä näkyy toiminnan orgaanisessa kehityksessä, jossa työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita työantajan ja työpaikan kehityksestä.

ORBIT on linjajohtajille suunnattu henkilöstökehityksen toimintamalli ja työkalu. ORBIT:in tuottamaa dataa voidaan hyödyntää esim. kehityskeskusteluissa, jolloin voidaan saavuttaa merkittäviä vaikutuksia tehokkuuteen.

Voit siis yhdellä työkalulla kartoittaa henkilöstön:

 

  • Valmiudet omaan tehtävään / työhön / rooliin [Realism]
  • Nostaa tuottavuutta ja tehokkuutta [Role Fitness]
  • Tuoda esiin vahvuudet ja heikkoudet [Individual and Team Fitness]
  • Kasvupotentiaalin [Growth Prospect]

ORBIT valmennusohjelman avulla voidaan myös:

 

  • Kouluttaa linjajohtajat tukemaan henkilöstöä tehokkaasti
  • Varmistaa henkilöstön jatkuva kehitys ja optimoida heidän kasvua [Individual team level, and organisational growth]

Tervetuloa mukaan!

 

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN ON SULJETTU
WEBINAARI: Henkilöstön kehitystyökalu ORBIT
05.04.2019 09:00 - 09:30

Lisätietoja
juha@lampimampidesign.com
358449700510