Webinaarikalenteriin

WEBINAARI: Toimivan työyhteisön luomisesta kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn

29.10.2018 09:00 - 11:00

Sisäisiä ongelmia voivat aiheuttaa organisaation kohtaamat taloudelliset vaikeudet, yt-neuvottelut, muutokset toimintakulttuurissa tai organisaation tekemät uudet strategiat. Nämä voivat joskus  työntekijöiden näkökulmasta vaatia paljonkin energiaa sekä lisätä kuormitusta vaikuttaen merkittävästi työtehokkuuteen sekä jaksamiseen. Ihmiset reagoivat muutoksiin ja paineeseen eri tavoin joka voi alkaa näkymään myös tunnepitoisena ja haasteellisena käytöksenä työyhteisön sisällä. 
 
Koulutuksillamme parannetaan työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ristiriitatilanteissa ja kehitetään rakentavaa palautteen antamista sekä puuttumista haasteelliseen käytökseen työpaikalla. Hyvin toimiva työyhteisö toimii vastuullisesti, toisia tukien ja tämä näkyy myös positiivisina vaikutuksina asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien suuntaan.
 
Mielenrauhan 5-portainen koulutuspolku toimivan työyhteisön luomisesta aina kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn

TASO1: Kohti toimivampaa työyhteisöä toimintaympäristömme muuttuu, muutummeko me mukana?

TASO 2: Resilienssi eli Muutoksen hallinta koulutus organisaatioihin joissa on tulossa muutoksia tai joissa parhaillaan puhaltaa muutoksen tuulet

TASO 3: Puhe-judo 3: Organisaation sisäiset haastavat vuorovaikutustilanteet

TASO 4: Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen

TASO 5: Työpaikkakiusaaminen ja häirintä

 
Mielenrauhan 29.10. luentotilaisuuden kautta saat  käytännönläheisiä neuvoja: 
 
- miten organisaation sisäisiä ongelmia torjutaan henkilökunnan ohjeistamisella ja kouluttamisella
 
- miten sisäistä vuorovaikutusta ja viestintäkulttuuria parannetaan ja puheeksi ottamisen kynnystä madalletaan 
 
- miten ja millä tavoin organisaatiossa puututaan vastuuttomaan työkäyttäytymiseen tai toistuviin laiminlyönteihin työtehtävissä
 
- miten toimitaan kun tilanteiden tunnuspiirteet alkavat täyttämään häirinnän tai kiusaamisen tunnusmerkistöä
ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN ON SULJETTU
WEBINAARI: Toimivan työyhteisön luomisesta kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn
29.10.2018 09:00 - 11:00

Lisätietoja
heikki.neuvonen@mielenrauha.com
0503362624