Webinaarikalenteriin

Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena

05.10.2021 09:00 - 10:00

Kokonaisarkkitehtuuria voi hyödyntää myös organisaation johtamisen tukena. Kokonaisarkkitehtuurilla voi tukea strategista ja operatiivista johtamista, analysoida salkkuja tai tunnistaa kehittämiskohteita. Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen sisältyy tiivisti asioiden tarkasteleminen nykytilassa ja tavoitetilassa; niiden pohjalta tehty gap-analyysi paljastaa hyvin erilaisia kehityskohteita.

Jos organisaatiolla on dokumentoitu ja hallittu johtamisjärjestelmä, kannattaa KA integroida osaksi sitä. Käytännössä se voi tapahtua esimerkiksi siten, että kokonaisarkkitehtuurityön myötä saadaan tietyt asiat tunnistettua ja dokumentoitua osaksi johtamisjärjestelmää (palvelut, prosessit). Tai vaikkapa siten, että kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvauksista saadaan erilaisia analyyseja johdon käyttöön, esimerkiksi osaksi kvartaali- tai osavuosiraportointia.  

KA tarjoaa erittäin käyttökelpoisia työkaluja myös strategiseen johtamiseen. Esimerkiksi organisaation kyvykkyydet tunnistamalla voidaan löytää uusia kilpailuetuja tai mahdollisuuksia laajentaa toimintaa. Tarvittaessa kokonaisarkkitehtuuri auttaa myös strategian tai strategisten tavoitteiden konkretisoimisessa; mitä tämä tavoite käytännössä tarkoittaa? Mitä pitää kehittää tai muuttaa, että tavoite saavutetaan?

Kannattaa kuitenkin huomioida, että johtamisen tukeminen edellyttää kokonaisarkkitehtuuritoiminnolta tiettyä kypsyystasoa. KA:n hyödyntäminen johtamisessa tuottaa myös vastavuoroisesti hyötyä arkkitehtuurityölle; kuvausten ylläpitotarpeet nousevat sitä kautta esiin hyvinkin luontevasti.

Avaan tässä webinaarissa konkreettisia esimerkkejä siitä millä tavoin kokonaisarkkitehtuurilla voi tukea johtamista – ja millaista kypsyyttä se edellyttää arkkitehtuuritoiminnolta.

Aikataulu:
8.45-9.00 Liittyminen webinaariin
9.00-9.45 Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena, Puhuja: Anu Ylä-Pietilä, Senior Consultant (Coala)

Anu on tehnyt pitkän uran julkishallinnossa arkkitehtuurin ja kehittämistoimintojen parissa. Kokonaisarkkitehtuuritoiminnon pystyttäminen ja ennen kaikkea sen toimivana pitäminen ovat Anun ydinosaamista. Kokonaisarkkitehtuurin mallintamisessa Anu pystyy pureutumaan oleelliseen ja arkkitehtuurin viestintä eri sidosryhmille on hänen erityinen vahvuutensa.  Anun mielenkiinnon kohteena ja tavoitteena on yhdistää tulevaisuudessa kokonaisarkkitehtuuri muihin tulokulmiin ja viitekehyksiin – sen sijaan että asioita tehtäisiin laput silmillä omissa siiloissaan.


HUOM! Webinaari on mahdollista katsoa myös jälkitallenteena, jos et pääse mukaan live-lähetykseen. Muista rekisteröityä ensin Oppia.fin käyttäjäksi.

Coala on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista. Tutustu Coalan koulutustarjontaan TÄÄLTÄ

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena
05.10.2021 09:00 - 10:00

Lisätietoja
elina.erkkila@coala.fi
0503004154