Webinaarikalenteriin

Keskittymiskyky ja palautuminen vauhdin keskellä

22.11.2019 09:00 - 09:30

Keskittyminen ja palautuminen vauhdin keskellä

Työelämän vauhti vie viedä huomaamatta mukanaan. Jatkuvien muutosten sekä keskeyttämiskulttuurin keskellä on tärkeää löytää itselleen toimivat työkalut oman keskittymiskyvyn ja palautumisen ylläpitämiseen. Itsensä johtamisen taidot, aivoergomista huolehtiminen sekä energian johtaminen -ovat kovaa valuuttaa vauhdin keskellä. Palautuminen ja keskittyminenkin ovat taitoja. Tule kuulemaan vinkkejä, miten varmistat ympärivuotisen hyvän palautumisen sekä keskittymisen

Webinaarin sisältö:

  • Huolehtimalla aivoergonomiasta lisää keskittymiskykyä
  • Hyvä suorituskyky syntyy palautumisen ja kuormituksen tasapainosta – miten se tehdään
  • Optimaalisen energian johtamisella kohti ympärivuotista palautumista

 

Webinaarin aikataulu:

8.45-9.00 Webinaariin liittyminen

9.00-9.30 Aiheen käsittely, yhteenveto ja aikaa kysymyksille

 

Kouluttaja

Jaana Hautala

on erittäin kokenut yritys- ja mentaalivalmen­taja, NLP kouluttaja ja tietokirjailija. Jaanan intohimo on mentaalivalmennus – itsetuntemus, henkinen suorituskyky, mielentaidot sekä vuorovaikutus kiihtyvästi muuttuvassa ympäristössä. Hän tuo rohkeutta, innovaatisuutta ja uudenlaista näkökulmaa kokonaivaltaiseen hyvinvointiin. Työotteeltaan Jaana on vahvasti läsnäoleva, innostava ja oivalluttava. Hän haastaa osallistujia pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle sekä antaa tilaa osallistujien ajattelulle ja kokemusten jakamiselle. Tietosisällön lisäksi toiminnallisuus sekä omakohtainen tekeminen ja harjoittelu ovat Jaanan koulutusten keskiössä. Coachina Jaanan ydinosaamista ovat: itsetuntemus, erilaisuuden ymmärtäminen, aito vuorovaikutus, mielentaidot, palautuminen, suorituskyvyn ylläpito, pysähtyminen sekä muutoksessa toimiminen.

LINKEDIN JAANA

Jaanalta on tulossa kirja uskomuksista marraskuussa 2019. Rohkeiden aikuisten kirja -vapaudu uskomusten kahleista on kirjoitettu rohkeille aikuisilla, jotka haluavat muutosta elämäänsä. Liian usein oma mieli ja uskomuksemme asettavat esteitä hyvinvointimme ja onnellisuutemme eteen. Kirjan tavoitteena on pysäyttävien tarinoiden ja kokemusten, tutkitun tiedon sekä harjoitusten myötä tuoda oivalluksia, miten omia uskomuksia voi tutkia ja muokata. Rohkeat tarinat auttavat ymmärtämään myös omia uskomuksia paremmin. Kirja harjoituksineen rohkaisee sinua ajattelemaan uudella tavalla, haastamaan itseäsi, ja etsimään mahdollisuusajattelua: ”Kyllä voin” ja ”Tässä iässä voin”. LISÄTIETOA KIRJASTA

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Keskittymiskyky ja palautuminen vauhdin keskellä
22.11.2019 09:00 - 09:30

Lisätietoja
anniina@taitotraining.fi
0505700856