Webinaarikalenteriin

Kokonaisarkkitehtuurin onnistunut käynnistys pilotoinnilla

03.04.2019 09:00 - 10:00

Kokonaisarkkitehtuurin tekeminen on melko vakiintunutta sekä menetelmien että välineiden osalta. Pilotoinnilla kokonaisarkkitehtuurityönkäynnistämisen yhteydessä ei siis haeta sitä, että toimiiko kokonaisarkkitehtuuri ollenkaan, mutta on hyvä kokeilla millainen mallinnuskäsiala ja lähestymistapa sopii kuhunkin organisaatioon. Lisäksi voi testata myös sitä, viestivätkö tehdyt arkkitehtuurikuvat riittävästi organisaatiossa.

Näitä asioita joutuu tyypillisesti iteroimaan muutaman kerran, ennen kuin käsiala loksahtaa kohdalleen. Onkin parempi tehdä kokeilut yhdellä liiketoiminta-alueella kuin koko organisaation laajuisesti. Samanlainen käsiala arkkitehtien kesken on oleellista viestinnän kannalta, niinpä pilotointi toimii samalla esimerkkinä yhteisestä käsialasta.

Tässä webinaarissa kuulet, mitä pilotointi on ja miten siinä käytännössä kannattaa edetä.

Aikataulu:

8.45-9.00 Liittyminen webinaariin
9.00-9.45 Kokonaisarkkitehtuurin onnistunut käynnistys pilotoinnilla. Puhuja: Eetu Niemi, FT, Senior Consultant (Coala)

Eetu on tehnyt arkkitehtuurin parissa töitä yli 10 vuotta, niin konsultoinnin kuin tutkimuksenkin piirissä. Hän kuvaa päivittäin kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuureita eri toimialoilla sekä tuntee arkkitehtuurin kuvausvälineet. Arkkitehtuurin hyödyntäminen ja hyödyt ovat hänelle tuttuja niin käytännön kuin myös teorian kautta - Eetun väitöstutkimus käsittelee kokonaisarkkitehtuurin hyötyjen syntymistä. Eetu toimii arkkitehtuurikonsulttina Coalassa.

 

Coala on yksi Oppia.fi kouluttajakumppaneista. Tutustu Coalan koulutustarjontaan täältä.

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Kokonaisarkkitehtuurin onnistunut käynnistys pilotoinnilla
03.04.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja
elina.erkkila@coala.fi
0503004154