Webinaarikalenteriin

Webinaari: Uusi tietosuojalaki julkisella sektorilla

01.12.2017 10:00 - 11:00

Webinaarissa käydään läpi uuden tietosuoja-asetuksen ja lain vaatimuksia rekisterinpitäjän, henkilötietojen käsittelijän ja rekisteröidyn näkökulmasta julkisella sektorilla. Uusi tietosuoja-asetus ja laki tulossa, onko organisaatiosi valmistautunut?

  • Uusi laki ja henkilötietojen käsittelijän sekä rekisterinpitäjän yleiset velvollisuudet
  • Tietosuojan hallinta organisaatiossa
  • Tietosuoja- ja tietoturvaprosessit
  • Järjestelmä- ja sopimussalkku
  • Tietoturvaloukkaukset ja viranomaisyhteistyö
  • Tietosuojavastaavan tehtävä
  • Rekisteröidyn oikeudet
  • Tietojen käsittelyn lainmukaisuus, vastuut, riskit ja suojautuminen

Aikataulu:

9.45-10.00 Liittyminen webinaariin
10.00-10.45 Esitys (Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy)

Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja  konsultointeja. 
Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Webinaari: Uusi tietosuojalaki julkisella sektorilla
01.12.2017 10:00 - 11:00

Lisätietoja
juha@lampimampidesign.com
358449700510