Webinaarikalenteriin

Persuksilleen meni, mitä otan opiksi?

31.01.2019 16:00 - 16:45

Työ on hektistä ja muutosta pitäisi saada aikaan. Kinkkisiä ja kriittisiä päätöksentekotilanteita syntyy jatkuvasti. On myllerrystä ja muutosvastarintaa. Stressireaktiot nousevat pintaan. Silti johtajalta, esimieheltä, projektipäälliköltä odotetaan paineensietoa ja toimintakyvyn säilyttämistä hankalissakin tilanteissa.

Painetilanteet tulevat esiin erityisesti sosiaalissa tilanteissa, ihmisten kohtaamisissa. Myös tärkeä päätös, kiire, riittämättömyyden tunne ja epäselvät odotukset aiheuttavat stressiä. Työelämän arkea, kaikille.

Painetilanteessa ihmisen rationaalinen ajattelu loppuu, kykymme tehdä loogisia, analyyttisia päätöksiä katoaa. Painetilanne johtaa myös ajattelun vinoumiin. Ajattelun vinoumat helpottavat päätöksentekoa, mutta eivät paranna niiden laatua, päinvastoin. Mitä tärkeämpi ja monimutkaisempi asia, sitä enemmän ihminen käsittelee tietoa automaattisesti olettamalla asioita. Meillä on taipumus tehdä huonoja valintoja ja surkeita päätöksiä.

Tammikuun webinaarin aiheena on stressaavat tilanteet ja miten varmistaa rationaalinen ajattelu päätöksenteon hetkellä. Helmikuun webinaarissa puhumme ajattelun vinoumista, jotka ovat osa inhimillisyyttä ja aivojen tapa säästää energiaa.  

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Persuksilleen meni, mitä otan opiksi?
31.01.2019 16:00 - 16:45

Lisätietoja
anjariitta.savolainen@caleidocons.com
0505871252