Webinaarikalenteriin

Webinaari: Mitä uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa johdon näkökulmasta?

15.12.2017 09:00 - 10:00

Uusi tietosuoja-asetus ja laki on tulossa, oletko valmistautunut? Mitä konkreettisesti tarkoittaa osoitusvelvollisuus? Lain henki tulee pystyä osoittamaan ohjeistuksen, toimintamallien ja dokumentoinnin avulla. Tule kuuntelemaan lisää, mitä tämä tarkoittaa johdon ja esimiesten näkökulmasta. Tunne rekisterinpitäjän vastuut ja velvollisuudet. Miten johdon pitää valmistautua ja onko roadmap jo hallussa?

Webinaarin sisältö:

• EU:n tietosuoja-asetuksen ja lain velvoitteet johdolle

• Henkilötietojen käsittelyprosessit ja dokumentointi

• Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuut

• Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen

• Tietosuojavastaavan nimeäminen

• Tietosuojan hallintatyön järjestäminen ja organisointi

• Riskienhallinta

• Seuraamukset ja sanktiot

• Tiedonsiirron edellytykset mm EU:n ulkopuolella

• Tietojärjestelmäarkitehtuurin vaatimukset

• Sopimusten hallinta tietosuoja-asetuksen näkökulmasta

 

Aikataulu:

8.45-9.00 Liittyminen webinaariin
9.00-9.45 Esitys (Puhuja: Jarkko Koivuniemi, Senior Consultant, Digitrain Oy)

 

Jarkko on pitkän linjan IT-alan yrittäjä ja moniosaaja. Viime aikoina pääpaino on ollut tietosuojassa, kokonaisarkkitehtuurissa ja digitalisaatiossa.
Tällä hetkellä Jarkko toteuttaa useammalle asiakkaalle tietosuojan hallintamallien tekemistä ja  konsultointeja. 
Asiakkaita löytyy mm Valtion hallinnosta, sairaanhoitopiireistä, kaupungeista, kunnista, kolmannelta sektorilta ja eri toimialoilla olevista yrityksistä.
 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Webinaari: Mitä uusi tietosuoja-asetus tarkoittaa johdon näkökulmasta?
15.12.2017 09:00 - 10:00

Lisätietoja
juha@lampimampidesign.com
358449700510