Webinaarikalenteriin

Projektin riskienhallinnan prosessit

31.01.2019 10:00 - 11:00

Projektin riskienhallinta kannattaa, sillä tutkimusten mukaan hyvällä riskienhallinnalla projektin ongelmat vähenevät jopa 80 %.

Webinaarissa käydään läpi projektin riskienhallinnan prosessit: riskienhallinnan suunnitteleminen, riskien tunnistaminen, riskien laadullinen ja numeerinen analysoiminen, toimenpiteiden suunnitteleminen ja toteutus sekä riskien seuranta ja ohjaaminen.

Järjestelmällisen riskienhallinnan hyötyjä:

  • Projektin ongelmat vähenevät projektipäällikkö voi keskittyä olennaisiin asioihin tulipalojen sammuttamisen sijasta
  • Alhaisemman riskitason seurauksena projektissa on luotettavammat suunnitelmat ja realistisemmat tavoitteet
  • Projektin onnistumisen mahdollisuudet paranevat
  • Pienempi toteutuneiden riskien määrä johtaa projektin kustannusten ja ajan säästöön

Kenelle:

Henkilöille, jotka osallistuvat projektin riskienhallintaan, esim. projektipäälliköille, projekti- ja ohjausryhmän jäsenille.

Aikataulu:

9.45-10.00 Liittyminen webinaariin

10.00-10.05 Webinaarin avaus

10.05-11.00 Esitys (Hannu Blomqvist, suomeksi)

Webinaarin puhuja on Hannu Blomqvist, Program Manager, Codemen Oy. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hannu tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteisemmät että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Projektien riskienhallintaa käsitellään syvemmin Equ Pro:n koulutuksissa:

Projektinhallinnan peruskurssi -tavoitteena onnistunut projekti (1 pv). Seuraava toteutus 12.3.2019

Projektinhallinnan jatkokoulutus oppeja vaativien projektin läpiviemiseen (2 pv). Seuraava toteutus 5.2.2019.

Ketterä projektinjohtaminen ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien hallinta (1 pv). Seuraava toteutus 12.2.2019

Projektin riskienhallinnan käytännöt (1/2 pv). Kurssi ei ole tällä hetkellä koulutuskalenterissa, mutta asiakaskohtainen toteutus on mahdollista.

 

katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Projektin riskienhallinnan prosessit
31.01.2019 10:00 - 11:00

Lisätietoja
hannu.blomqvist@equpro.fi
0447992972