Webinaarikalenteriin

Digipalvelujen tarjoaminen ja saavutettavuus

16.08.2019 09:00 - 10:00

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja Saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa sitä, että saavutettavuuden vaatimuksia pitää noudattaa 23.9.2019 alkaen. Vaatimus koskee kaikkia julkisoikeudellisia organisaatioita. Entä yritykset ja kolmas sektori, tule kuuntelemaan lisää.

Tämä tarkoittaa julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia. Kaikki käyttäjät voivat toimintarajoitteistaan riippumatta käyttää julkisia verkko- ja mobiilipalveluja. Webinaarissa pureudutaan siihen, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Mitä saavutettavuus tarkoittaa digipalveluissa ja miten digitaalisten palveluiden laatua tulisi parantaa. Mitä prosesseja organisaation web-sivustojen suunnittelussa ja sisällöntuotannossa pitää tehdä.

  • Mitä tarkoittaa saavutettavuus digipalveluissa?
  • Miten pitää toimia toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa?
  • Minimitason vaatimukset verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle, tekniset vaatimukset
  • Digitaalisten palveluiden laadun parantaminen käytännössä
  • Mitä lainsäädäntö muuttaa?
  • Yhdenvertaisuuden periaate ja digitaalisten palveluiden laatu, mitä käytännössä?
  • Toimenpidesuosituksia
  • Aikataulut ja milloin pitää olla valmista?
katsoaksesi webinaarin tallenteen.
Digipalvelujen tarjoaminen ja saavutettavuus
16.08.2019 09:00 - 10:00

Lisätietoja
jarkko.koivuniemi@samp.fi
358505675379