Webinaarikalenteriin

WEBINAARI: Alustateollisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

02.03.2017 09:00 - 10:00

Hinta:  Maksuton

Päivämäärä: 2.3.2017

Osallistu webinaariin etänä - kello 09:00 - 10:00

Webinaarissa tutustutaan kokonaisarkkitehtuurityöhön alustateollisuuden (platform) näkökulman kautta. Business as Service (SaaS) tyyppiset ratkaisut lisääntyvät ja ovat tulleet jäädäkseen. 

Palveluun tallennettu tieto vapauttaa käyttäjän ajasta ja paikasta. SaaS on mahdollistanut siirtymisen kertamaksullisesta lisenssien tarjonnasta jatkuvaan palvelun tarjontaan. SaaS:ina ostettaessa ohjelmiston kehitys- ja ylläpitokustannukset ovat toimittajan vastuulla ja tehdään näin yhdenmukaisella tavalla. Asennukset ja päivitykset ovat asiakkaalle nopeita ja helppoja. Toimittaja vastaa konesalista ja ohjelmiston käytettävyydestä. Pilvipalvelussa tiedot ovat turvassa ja varmennettu, kun asiakkaan kone tai infra rikkoutuu. Rajapinnat ovat näin selvät ja palvelulle on voidaan asettaa näin konkreettiset palvelutasovaatimukset.

Tunnin aikana saat monia ideoita omaan kehitystyöhösi. Lisäksi kuulet lisää Architect Ohjelmistosta sekä IMS Business Solutions Oy:stä. 

Tavoitteet ja hyödyt

Webinaarin tavoitteena on:
-esitellä pilvipalveluna toteutettu kokonaisarkkitehtuurin kuvaus- ja kehitysalusta
-osoittaa pilvipalvelun edut asiakkaalle
-kuulla käytännön esimerkkien kautta parhaita käytäntöjä kokonaisarkkitehtuurityöstä.

Kohderyhmä

Webinaari on tarkoitettu kaikille organisaation kehittämisestä kiinnostuneille ja organisaatiojohdossa tai tietohallinnossa toimiville.

Webinaarin vetäjänä toimii IMS Business Solutions Oy, Jarkko Koivuniemi

Webinaariin osallistuminen ei edellytä webinaariohjelmiston asennusta. Webinaariin osallistutaan internet-selaimella. Osallistuminen webinaariin tapahtuu sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.

ILMOITTAUTUMINEN WEBINAARIIN ON SULJETTU
WEBINAARI: Alustateollisuus ja kokonaisarkkitehtuuri
02.03.2017 09:00 - 10:00

Lisätietoja


Järjestäjät