Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2021

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2021, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2020 (1 pv), 09.09.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 501,50€

Tuotekuvaus

Koronaepidemia tuo lomakaudella 2021 esille täysin uusia tulkintaongelmia vuosiloman ansainnassa ja vuosilomapalkan laskennassa.
Erityisesti erilaisten lomautusten vaikutus lomapäivien kertymiseen ja lomapalkan laskentaan on otettava huomioon.

Vuosiloman ansainnassa on määriteltävä työssäolon veroinen aika karanteenin ajalta. Milloin kyse on vuosilomalaissa tarkoitetusta karanteenista? Rajanveto-ongelmia on myös siinä, johtuuko poissaolo pakottavasta perhesyystä tai sairaan lapsen tilapäisestä hoitovapaasta vai onko kyse muusta poissaolosta.  Miten loman ansaintaan vaikuttaa se, johtuuko poissaolo työnantajasta johtuvasta syystä vai työntekijästä johtuvasta syystä.

Sairausajan lisävapaapäiviä koskevia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2021. Lisävapaasäännös on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä, koska erilaisia poissaolotilanteita on paljon.

Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.

Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? Vuosiloma siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi.

Koulutuksessa käsitellään lomapalkan laskennan erityistilanteita. Koronaepidemia vaikuttaa ainakin prosenttiperusteisen lomapalkan laskentaan. Myös lomautuksesta seuraa erityistilanteita lomapalkan laskennassa.  Lomapalkan laskemisessa on useita muitakin tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Työajan ja palkkaustavan muutokset ovat kaikkein haastavimpia tapauksia lomapalkan laskennassa.

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalakin soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.Ohjelma

Ohjelma klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Vuosiloman ansainta

 • Loman ansaintasäännöt
 • Työssäolon veroinen aika, erityisesti
  • Lomautusaika
  • Karanteeni
  • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
  • Tilapäinen hoitovapaa
  • Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
 • Loman ansainta sairausajalta ja kuntoutusajalta

Lisävapaapäivät sairausajalta

 • Lisävapaapäivien sairausajalta
 • Yhdenjaksoinen poissaolo ja sen katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
 • Esimerkkejä erilaisista sairauspoissaolotilanteista

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste ja laskeminen
 • Esimerkkejä korvauksen laskemisesta

Lomapäivien ja lisävapaapäivien pitäminen

 • Koronaepidemian vaikutus vuosiloman pitämiseen
 • Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 • Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 • Sairaus vuosiloman ja lisävapaan aikana
 • Loman siirtyminen sairausajalta

Lomapalkan laskentasäännöt ja niiden ongelmatilanteita

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
 • Lomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
  • Koronaepidemian vaikutus keskipäiväpalkan laskentaan
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joilta kertyy laskennallista palkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta
  • Lomautus
  • Karanteeni
  • Aika, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus
  • Poissaolo pakottavasta perhesyystä
  • Tilapäinen hoitovapaa

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

Vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa

 • Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ilmoittaminen
 • Lomarahan ilmoittaminen
 • Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen
Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!