Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2020

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2020, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Vuosiloma ja lomapalkka 2020 (1 pv), 03.09.2020
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 501,50€

Tuotekuvaus

Sairausajan lisävapaapäiviä koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019. Uusia säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti lomakaudella 2020. Lakimuutos on erittäin monimutkainen ja työläs toteuttaa käytännössä. Erilaisia poissaolotilanteita on käsittämätön määrä. 


Jatkossa työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut sairausajalta vuosilomaa nykysäännösten perusteella vähintään 24 lomapäivää. Työntekijällä on oikeus saada lisävapaapäiviltä säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus.
 

 • Milloin vuosiloma ja lisävapaapäivät on annettava? 
 • Kuinka loman ja lisävapaiden ajankohdasta voidaan sopia? 
 • Vuosiloman siirtymiseen sairaustapauksissa on kuuden päivän omavastuu eli karenssi

Koulutuksessa käsitellään myös lomapalkan laskennan erityistilanteita. Lomapalkan laskemisessa on useita tulkinnanvaraisia tilanteita, joihin ei ole oikeuskäytäntöä. Myös työajan ja palkkaustavan muutokset ovat lomapalkan laskennan ongelmakohtia.

Vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta, sekä loman ajankohdasta annetaan tietoja tulorekisteriin. 

 • Miten nämä tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Euroopan komissio on vuonna 2017 antanut tulkitsevan tiedonannon tietyistä työajan järjestämistä ja vuosilomaa koskevista seikoista. 

 • Mitä tässä ohjeessa sanotaan vuosilomasta ja onko siitä apua vuosilomalain tulkinnassa ja soveltamisessa?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perehtyä vuosilomalain soveltamiseen syvällisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa käydään läpi runsaasti esimerkkejä.

Tilaisuus lähetetään suorana, voit osallistua helposti etänä omalta koneeltasi.

Kaikki striimiin ilmoittautuneet saavat tallenteen käyttöoikeuden 30 päiväksi, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
03.09.202009:0016:00

Ohjelma klo 9.00–16.00 + / - 15 min.

Vuosiloman ansainta

 • Loman ansaintasäännöt
 • Työssäolon veroinen aika
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
 • Lomautusaika
 • Työssäolon veroiset tunnit osa-aikatyössä
 • Loman ansainta sairausajalta
 • Loman ansainta kuntoutusajalta

 

Loman ansainta ja lomapalkan laskenta

 

Lisävapaapäivät sairausajalta

 • Lisävapaapäivien sairausajalta
 • Yhdenjaksoinen poissaolo
 • Yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
 • Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
 • Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin
 • Esimerkkejä erilaisista sairauspoissaolotilanteista

 

Korvaus lisävapaapäiviltä

 • Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
 • Korvaus ei ole eläketyötuloa, muut vakuutusmaksut?
 • Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
 • Korvauksen peruste
 • Korvauksen laskeminen
 • Lisävapaapäivien korvaaminen rahana (lomakorvaus)
 • Esimerkkejä korvauksen laskemisesta

 

Lisävapaapäivien pitäminen

 • Vuosilomapäivien ja lisävapaapäivien ajankohta
 • Käyttöjärjestys, mitä päiviä kulloinkin pidetään
 • Miten ajankohdasta voidaan sopia?
 • Kertyykö lisävapaapäiviltä uutta vuosilomaa?

 

Sairaus vuosiloman aikana

 • Työkyvyttömyys ennen loman alkua
 • Työkyvyttömyys alkaa loman aikana
 • Laki takaa vähintään 24 päivän loman
 • Kuuden päivän omavastuu

 

Loman siirtyminen sairausajalta

 • Siirtyvätkö lisävapaapäivät sairausajalta?
 • Voiko työntekijä pitää vuosilomaa tai lisävapaita sairausaikana?
 • Miten vuosiloma ja lisävapaapäivät annetaan pitkän sairauspoissaolon aikana?
 • Pyyntö loman tai lisävapaiden siirtämiseksi
 • Siirretyn vuosiloman ajankohta, miten se muuttuu?
 • Lomakorvaus, jos vuosilomaa ei voida pitää

 

Lomapalkan laskentasäännöt ja niiden ongelmatilanteita

 

Kuukausipalkkaisen lomapalkka

 • Lomallelähtöhetken kuukausipalkkaLomapalkka muuttuvista lisäpalkoista
 • Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan ja palkan muuttuessa
 • Lomapalkka, jos työaika muuttuu ansaintavuoden päätyttyä
 • Loma-ajan ja työajan palkan laskenta erisuuruisesta kuukausipalkasta

 

Tuntipalkkaa saavan lomapalkka

 • Keskipäiväpalkan laskenta ja oikaisu
 • Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu

 

Prosenttiperusteinen lomapalkka

 • Työssäoloajan palkkasumma
 • Poissaolot, joiulta kertyy lomapalkkaa
 • Ns. laskennallinen palkka poissa-oloajoilta

 

Luontoisedut vuosilomapalkassa ja -korvauksessa

 • Luontoisedut loman aikana
 • Luontoisedut lomakorvausta laskettaessa

 

Vuosiloma tulorekisteri-ilmoituksissa

 • Vuosilomapalkan ja lomakorvauksen ilmoittaminen
 • Lomarahan ilmoittaminen
 • Vuosiloman ajankohdan ilmoittaminen
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!