Webinaari: Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa - tilaajan selvitysvelvollisuudet

Duration: 0.5 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Tilaajavastuulain keskeisenä tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua sekä torjua harmaata taloutta. Lain tarkoituksen toteutumiseksi tilaajavastuulaki asettaa tilaajalle velvollisuuden selvittää, että sen sopimuskumppanit täyttävät lakisääteiset velvollisuutensa. Lain säännösten rikkomisesta voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

Tilaajavastuulaki koskee pääsääntöisesti myös työntekijöiden lähettämistä. Näin ollen, kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, on tilaajan otettava huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet sekä työntekijöiden lähettämisestä annetun lain mukaiset velvoitteet. Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muutokset astuivat voimaan pääsääntöisesti 1.12.2020.

  • Mitä selvityksiä ja todistuksia sopimuskumppanista tulee hankkia? 
  • Miten selvitysvelvollisuus täytetään ulkomaalaisten yritysten kohdalla? 
  • Mitä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan? 
  • Entäpä mitä velvoitteita lähetetyn työvoiman käytöstä aiheutuu tilaajalle? 

Koulutuksessa käsittelemme käytännönläheisesti ja yksityiskohtaisesti oikeuskäytännön valossa tilaajavastuulain keskeisen sisällön sekä lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännökset.

 Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!