Webinaari: Tietosuoja update 1-4

Kesto: 4 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Tietosuoja update 1-4, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Tietosuoja update 1-4 (4 pv), 23.03.2021
1290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 1 096,50€

Tuotekuvaus

Osallistu kaikkiin vuoden 2021 Tietosuoja update -koulutuksiin, yhteishintaan 1290 € + alv.

Tietosuoja update 1, 23.03.2021

Mitä viime vuonna tietosuojassa tapahtui? Mistä on jaettu ensimmäiset sanktiot? Mihin pitää kiinnittää huomiota? Käymme läpi myös viime vuoden TOP tietovuodot, rekisterinpitäjän ja kohteeksi joutuneen näkökulmasta. Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Tietosuoja updatessä myös katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu? Mistä ja miksi annettu ensimmäiset sanktiot Suomessa? Muuttuiko jonkin vielä tänä vuonna tai mitä jäi tekemättä. Entä tiedonhallintalain vaikutukset? Mitä pitää vielä huomioida? Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?

Tietosuoja update 2, 15.06.2021

Tässä tietosuoja koulutuksessa teemana mm. riskienhallinta. Mitä viime vuonna tietosuojassa tapahtui riskienhallinnan kannalta? Mihin pitää kiinnittää huomiota?Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Tietosuoja updatessä myös katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu? Mistä ja miksi annettu ensimmäiset sanktiot Suomessa? Muuttuiko jonkin vielä tänä vuonna tai mitä jäi tekemättä. Entä tiedonhallintalain vaikutukset? Mitä pitää vielä huomioida? Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?

Tietosuoja update 3, 21.09.2021

Tässä tietosuojawebinaarissa teemana mm. hankintojen tietosuojavaatimukset. Mitä viime vuonna tietosuojassa tapahtui tai muuttui hankintojen kannalta? Mihin pitää kiinnittää huomiota? Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Tietosuoja updatessä myös katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu?  Mistä ja miksi annettu ensimmäiset sanktiot Suomessa? Muuttuiko jonkin vielä tänä vuonna tai mitä jäi tekemättä. Entä tiedonhallintalain vaikutukset? Mitä pitää vielä huomioida? Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?

Tietosuoja update 4, 14.12.2021

Tässä tietosuojawebinaarissa teemana mm. osoitusvelvollisuus. Mihin pitää kiinnittää huomiota? Miten rekisterinpitäjän ja organisaation on pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Mitä ovat toimenpiteet ja dokumentit osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi? Tietosuojalainsäädäntö muuttui lailla ja asetuksella. Tietosuoja updatessä myös katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkintoihin tietosuojasta. Miten osoitusvelvollisuus jatkuu?  Mistä ja miksi annettu ensimmäiset sanktiot Suomessa? Muuttuiko jonkin vielä tänä vuonna tai mitä jäi tekemättä. Entä tiedonhallintalain vaikutukset? Mitä pitää vielä huomioida? Mitä jatkuva parantaminen tarkoittaa tietosuojatyössä?


Kenelle: tietosuojavastaavat, johto, rekisterinpitäjät, pääkäyttäjät esimiehet, asiantuntijat, tietosuojatyöhön osallistuvatOhjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
23.03.202109:0016:00
24.03.202109:0016:00
25.03.202109:0016:00
26.03.202109:0013:00

Tietosuoja update 1

Ohjelma klo 9:00-13:00 +/-15 min.

 • Mitä piti vielä tehdä?
 • GDPR vs e-Privacy
 • Dokumentoitava vai ei?
 • Prosesseja ja omistajia
 • Tietovirtojen kuvaaminen
 • Järjestelmä- ja sovellussalkku – mitä tarkoittaa?
 • Riskipohjainen lähestyminen: mitä tehdä?
 • Sopimukset tietosuoja lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi
 • Tietosuoja vastaavan tehtävät vs. johdon asettamat tehtävät
 • Tietosuojan arkipäiväistäminen– hyviä käytäntöjä
  • Passiivirekisterit: siivoa ja valvo
  • Toiminnot eri funktioissa: HR, talous, IT, palvelut
 • Viranomaisupdate: päätöksiä ja tulkintoja
  • Mistä on annettu ensimmäiset sanktiot?
  • Vaikutusten arviointi uudessa valossa?
  • Eväste tulkinnat
 • Sijaintitiedot
 • Erityiskysymyksiä

Tietosuoja update 2

Ohjelma klo 9:00-13:00 +/-15 min.

 • Tietoturvallinen tiedonhallinta
 • Sopimusten hallinta
 • Tietosuoja tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus huomioiden
 • Fyysinen tietoturva
 • Tietoliikenne- ja laitteistoturvallisuus
  • Tietoliikenne, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuus
 • Tietotuojan merkitys ja tehtävät erilaisissa käsittelyprosesseissa
  • Henkilöstön tietosuoja- ja tietoturvatietämys
  • Esimerkkejä - arkaluonteiset tiedot
 • Strateginen tietosuojan riskienhallinta
  • Riskienhallinta johtamisessa ja suunnittelussa
  • Johto ja sisäisen valvonta
  • Valvonta, keskeiset viranomais-toimijat ja muita yhteistyötahoja
 • Operatiivinen tietosuojan riskienhallinta
  • Riskien tunnistaminen ja arvioi-minen, riskienhallintakeinot
  • Seuranta ja raportointi
  • Häiriötilanteet ja toiminnan jatku-vuus
  • Henkilöstön koulutus
 • Suositeltuja toimintatapoja tietosuoja-työssä
 • Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkin-toihin tietosuojasta
 • Esimerkkejä

Tietosuoja update 3

Ohjelma klo 9:00-13:00 +/-15 min.

 • Henkilötiedon käsittelyn ulkoistaminen
  • Sopimusten hallinta
 • Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa
 • Henkilötietojen käsittelyn ehdot
 • Hankintojen tietosuoja -ja turvavaatimukset
 • Erityisehdot henkilötietojen käsittelyssä, rek.pitäjä vs käsittelijä
 • Tietoturvan ja tietosuojan perusasioiden tarkastuslista
  • Toimintaympäristön elinkaari ja vastuut
 • Johdon vastuut ja valvonta
 • Tietoturvallinen tiedonhallinta hankinto-jen näkökulmasta
 • Toimintaympäristön elinkaari ja vastuut
 • Tsekkilista ICT hankintoihin
  • Tietoaineisto- ja käyttöturvallisuus hankintojen näkökulmasta
  • Tietoliikenneturvallisuus
  • Laitteistoturvallisuus
  • Ohjelmistoturvallisuus
  • Luotettavuus ja turvallisuus
  • Osaaminen
 • Johdon vastuut ja valvonta
 • Suositeltuja toimintatapoja
 • Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkin-toihin tietosuojasta
 • Esimerkkejä

Tietosuoja update 4

Ohjelma klo 9:00-13:00 +/-15 min.

 • Johdanto
 • Osoitusvelvollisuus ja käsittelyn oikeus-perusteet
 • Toimenpiteet ja dokumentit
 • Seloste käsittelytoimista
 • Henkilötietojen käsittelijä ja erityisehdot
 • Tietosuojaperiaatteiden sisäänrakentaminen
 • Tietosuojan toimintaperiaatteet ja infor-mointikäytännöt
 • Suostumukset
 • Ohjeet henkilötietoja käsitteleville
  • Muut ohjeistukset ja koulutus
 • Riskiarvioiden dokumentaatio ja suoja-toimenpiteet
 • Sisäiset tarkastukset ja auditoinnit
 • Vaikutustenarviointi
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkausten dokumentointi
 • Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät
 • Sopimusten hallinta
 • Valvontaviranomaisen määräävä doku-mentaatio
 • Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin
 • Katsaus viranomaispäätöksiin ja tulkin-toihin tietosuojasta
 • Esimerkkejä
Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!