Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2021

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Päivän aiheena ovat erityisesti lomautus- ja työsuhteen päättymistilanteet palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään luontoisetuja, etätyötä ja vaihtelevia työaikoja palkkahallinnon näkökulmasta.

Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.

  • Missä tilanteissa lomautetulle on maksettava irtisanomisajan palkka ja kuinka sen suuruus lasketaan?  

Palkkaa voidaan maksaa luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla.

  • Miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, sairaus- ja äitiysajan palkassa sekä ylityöajan palkassa.
  • Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?


Etätyö yleistyy erityisesti koronaepidemian seurauksena. Miten työajasta sovitaan ja miten työaikaa on seurattava. Työvälineiden osalta on sovittava siitä, kumpi vastaa työvälineiden hankkimisesta ja kustannuksista. Etätyöhön liittyy kysymys, mitä pidetään työntekijän varsinaisena työntekopaikkana ja milloin kyse on varsinaisesta työmatkasta. Lisäksi on selvitettävä luontoisetujen ja henkilökuntaetujen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kun työn väheneminen on olennaista ja pysyvää, viimeinen keino on päättää työsuhde irtisanomalla. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan jälkeen. Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia.

  • Mistä palkkaeristä maksetaan ja mistä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja?

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle.

  • Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja?

Vaihtelevan työajan sopimuksilla tarkoitetaan nollatuntisopimusta, kutsuttaessa työhön tulevaa, keikkatyöntekijää tms. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta. Koulutuksessa selvitetään myös, miten näihin erityistilanteisiin liittyvät tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.


Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Tällöin ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan sähköpostilla ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi tai soittamalla 09-696 2950.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!