Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2021

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2021, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Palkkahallinnon ajankohtaispäivä 2020 (1 pv), 08.09.2021
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 501,50€

Tuotekuvaus

Päivän aiheena ovat erityisesti lomautus- ja työsuhteen päättymistilanteet palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käsitellään luontoisetuja, etätyötä ja vaihtelevia työaikoja palkkahallinnon näkökulmasta.

Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.

 • Missä tilanteissa lomautetulle on maksettava irtisanomisajan palkka ja kuinka sen suuruus lasketaan?  

Palkkaa voidaan maksaa luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla.

 • Miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, sairaus- ja äitiysajan palkassa sekä ylityöajan palkassa.
 • Miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?


Etätyö yleistyy erityisesti koronaepidemian seurauksena. Miten työajasta sovitaan ja miten työaikaa on seurattava. Työvälineiden osalta on sovittava siitä, kumpi vastaa työvälineiden hankkimisesta ja kustannuksista. Etätyöhön liittyy kysymys, mitä pidetään työntekijän varsinaisena työntekopaikkana ja milloin kyse on varsinaisesta työmatkasta. Lisäksi on selvitettävä luontoisetujen ja henkilökuntaetujen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kun työn väheneminen on olennaista ja pysyvää, viimeinen keino on päättää työsuhde irtisanomalla. Työsuhde päättyy tällöin irtisanomisajan jälkeen. Työnantaja maksaa työsuhteen päättyessä työsuhteen aikana ansaittuja palkkoja ja työsuhteen päättämisestä maksettavia korvauksia.

 • Mistä palkkaeristä maksetaan ja mistä ei makseta sosiaalivakuutusmaksuja?

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto entiselle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä. Työnantajan on myös kustannettava työllistämistä edistävää valmennusta ja koulutusta irtisanomalleen työntekijälle.

 • Missä tilanteissa ja kenelle työnantajan on järjestettävä näitä palveluja?

Vaihtelevan työajan sopimuksilla tarkoitetaan nollatuntisopimusta, kutsuttaessa työhön tulevaa, keikkatyöntekijää tms. Laissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä. Lisäksi työnantajan olisi vaihtelevan työajan sopimuksia käyttäessään annettava työntekijälle arvio missä tilanteissa ja missä määrin työtä on tarjolla. Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan ja irtisanomisajan palkkaan on varmistettu siten, ettei työnantaja pysty yksipuolisesti vaikuttamaan niiden määrään. Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta. Koulutuksessa selvitetään myös, miten näihin erityistilanteisiin liittyvät tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.


Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Tällöin ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan sähköpostilla ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi tai soittamalla 09-696 2950.Ohjelma

Ohjelma klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Lomautustilanteet palkkahallinnossa

 • Palkka osalomautuksen ajalta
 • Lomautuksen vaikutus vuosilomaetuuksiin
 • Sairaus- ja äitiysajan palkka ja lomautus
 • Muut poissaolot lomautusaikana
 • Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen

Luotoisedut palkanlaskennassa

 • Veronalainen luontoisetu
 • Luontoisetu osana sovittua palkkaa
 • Luontoisedut osa-aikatyössä
 • Missä tilanteissa luontoisetu korvataan rahana?
 • Luontoisetu palkallisen poissaolon ajalta
 • Luontoisetu palkattomalta poissaoloajalta
 • Vastikkeen periminen luontoisedusta

Etätyö palkkahallinnossa

 • Työaika etätyössä
 • Työvälineet, tietokone, puhelin jne.
 • Verovapaat kustannusten korvaukset
 • Ravintoetu ja henkilökuntaetuudet
 • Vuosiloma etätyössä
 • Sairaus ja lapsen tilapäinen hoitovapaa
 • Tapaturmavakuutus etätyössä

Työsuhteen päättyminen palkkahallinnossa

 • Irtisanomisajan palkka Työsuhteen päättämisestä maksettavat korvaukset ja erorahat
 • Erorahat, tukirahat, kultainen kädenpuristus, starttiraha
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten verotus
 • Työsuhteen päättymiseen liittyvien suoritusten sosiaalivakuutusmaksut
 • Työnantajan entiselle työntekijälleen järjestämä terveydenhuolto
 • Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus ( TSL 7:13 § )

Vaihteleva työaika

 • Nollatuntisopimus ja tarvittaessa töihin tulevaMilloin vaihtelevan työaikaehdon käyttö on sallittua
 • Sovittu vähimmäistyöaika ja työntekijän suostumus työvuoron tekemiseen
 • Lisätyösuostumus vaihtelevissa työajoissa
 • Sairausajan palkka
 • Irtisanomisajan palkka
 • Vuosiloma ja lomapalkka
Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!