Webinaari: Palkanlaskennan perusteet

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Palkanlaskennan perusteet, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Palkanlaskennan perusteet (1 pv), 01.09.2021
490 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 416,50€

Tuotekuvaus

 • Uuden työntekijän palkkaamisessa huomioitavia tekijöitä: työsopimus, työehtosopimus, työaikalaki, palkkaustapa, luontoisedut (puhelin, lounas, auto, jne). Mitä muuta?
 • Lakien ja sopimusten vaikutukset palkkaamiseen ja palkkoihin.
 • Miten palkat lasketaan?
 • Mitä palkasta vähennetään?
 • Miten kesälomat ja talvilomat kertyvät ja miten ne annetaan ja maksetaan?
 • Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut?
 • Miten ne huomioidaan palkanlaskennassa?
 • Työntekijän vakuuttaminen lakisääteisesti ja vapaaehtoisesti
 • Matka- ja muiden kustannusten korvaaminen työntekijälle
 • Palkkojen ja kirjanpidon liittyminen toisiinsa
 • Palkkakulujen ja sosiaalikululujen jako kustannuspaikoille kirjanpidossa. Miten ja missä jako tehdään?
 • Palkkahallinnon raportointivelvollisuudet
 • Tulorekisterin tuomat yleisimmät muutokset palkanlaskentaan
 • Verottajan vaatimukset palkanlaskentaan liittyen

Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset. Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille ja henkilöille, jotka tarvitsevat yleiskuvaa palkkahallintoon liittyen. Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet. Koulutuksessa tehdään harjoituksia, jotka auttavat ymmärtämään aihetta käytännönläheisesti.


Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Tällöin ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan sähköpostilla ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi tai puhelimitse 09-696 2950.Ohjelma

Ohjelma klo 9:00-16:00 +/- 15 min.

Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset

 • Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
 • Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite 

Palkan laskeminen

 • Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
 • Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus

Luontoisedut

 • Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut 

Ennakonpidätyksen toimittaminen

 • Ennakonpidätyksenalainen palkka ja  pidätyksen laskeminen
 • TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus 

Omavero

 • Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
 • Omaveron täsmäyttäminen

Harjoitus

 • Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen 

Kustannusten korvaaminen

 • Kulukorvaukset
 • Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
 • Asianmukainen matkalasku 

Harjoitus

 • Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus  

Palkan sivukulut

 • Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
 • Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä? 

Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna

 • Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta 

Tiedossa olevat tulevan vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennan osalta

Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!