Webinaari: Hankintalainsäädäntö on uudistumassa - mikä muuttuu?

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Hankintalainsäädäntö on uudistumassa - mikä muuttuu?, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Hankintalainsäädäntö on uudistumassa - mikä muuttuu? (0.5 pv), 16.04.2021
290 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 246,50€

Tuotekuvaus

Hankintalainsäädännön muutoksia koskeva esitys on edennyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyvaiheeseen – käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi tulevat muutokset ja uutuudet selkokielellä!

Hankintalainsäädännön muutoksia on valmisteltu pitkään, ja näitä koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 oli tarkoitus esitellä eduskunnalle jo lokakuussa 2020. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä rikosrekisterilain muuttamista koskeva hallituksen esitys esitettiin eduskunnalle viimein joulukuussa 2020.

Millä tavalla hallituksen esitys vaikuttaa rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen? Vaikuttaako esitys ilmoitusvelvollisuuteen kansallisissa hankinnoissa? Voidaanko yksittäisiä tilauksia tehdä puitejärjestelyssä ilman kevennettyä kilpailutusta? Jos lakimuutokset hyväksytään, mitä välittömiä toimia se tarkoittaa tarjoajien tai hankintayksiköiden kannalta? Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin, selvennämme kattavasti esityksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville. Koulutuksemme on ykkösvalinta heille, jotka haluavat hyödyntää lakiehdotusten tuomat mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisessa.Ohjelma

Ohjelma klo 9:00-11:00 +/- 15 min.

Koulutuksen aihealueet:

 • Hallituksen esityksen (HE 244/2020) taustoista ja muutosehdotusten tavoitteista
 • Miksi lainsäädäntöä muutetaan? Mitä muutoksilla tavoitellaan?
 • Keskeiset muutosehdotukset
 • Rikosrekisteriotteiden tarkastamisessa mahdollistettava sähköisten menettelyjen käyttäminen
  • Mitä tämä tarkoittaa?
  • Mikä vaikutus tällä on tarjoajien ja hankintayksiköiden käytännön työhön?
 • Hankintojen sähköisen ilmoituskanava HILMAn hyödyntämisen laajentaminen
 • Kerättyjen tietojen hyödyntämisen kehittäminen hankintayksiköiden tilastointitarpeet ja hankintojen strateginen suunnittelu silmällä pitäen
  • Jälki-ilmoituksen vapaaehtoisuus kansallisissa hankinnoissa
 • Puitejärjestelyä koskevien sääntöjen selventäminen
 • Muut nykyiseen lakiin nähden korjattavat puutteet
Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!