Webinaari: Hankintalain muutokset 2021

Kesto: 0.5 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Webinaari: Hankintalain muutokset 2021, ei tenttiä
1.00 Kpl
Webinaari: Hankintalain muutokset 2021 (0.5 pv), 02.12.2021
390 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 331,50€
*) Kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä on ylittynyt. Jätäthän yhteydenottopyynnön, jos haluat jälki-ilmoittautua tälle kurssille.

Tuotekuvaus

Hankintalainsäädäntöön hyväksyttiin useita muutoksia toukokuussa 2021. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja uutuudet selkokielellä!

Hankintalainsäädännön muutoksia valmisteltiin pitkään, ja muutoksia koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 oli tarkoitus esitellä eduskunnalle jo lokakuussa 2020. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä rikosrekisterilain muuttamista koskeva hallituksen esitys esitettiin eduskunnalle viimein joulukuussa 2020 ja toukokuussa 2021 valiokuntakäsittelyiden jälkeen hallituksen esitys eteni eduskunnan täysistuntoon hyväksyttäväksi.

 • Millaisia muutoksia hyväksyttiin?
 • Vaikuttavatko muutokset rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen?
 • Vaikuttavatko muutokset ilmoitusvelvollisuuteen kansallisissa hankinnoissa?
 • Voidaanko yksittäisiä tilauksia tehdä puitejärjestelyssä ilman kevennettyä kilpailutusta?
 • Millaisia välittömiä toimia muutokset tarkoittavat tarjoajille tai hankintayksiköille?

Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin, selvennämme kattavasti uudistuksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville. Koulutuksemme on ykkösvalinta heille, jotka haluavat hyödyntää muutosten tuomat mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisessa.Ohjelma

Ohjelma klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Koulutuksen aihealueet:

 • Hallituksen esityksen (HE 244/2020) taustoista
 • Miksi lainsäädäntöä muutetaan? Mitä muutoksilla tavoitellaan?
 • Keskeiset muutokset
  • Hankintamenettelyihin tehdyt muutokset ja niitä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Neuvottelumenettelyyn ja kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tarjoajaksi hyväksyttävien ehdokkaiden valintaperusteet
   • Puitejärjestelyä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvien sääntöjen selventäminen
  • Alihankkijoiden poissulkeminen ja alihankkijoihin ulottuva hankintayksikön tiedonsaantioikeus
  • Hilman hyödyntämisen laajentaminen, jälki-ilmoitukset kansallisissa hankinnoissa
  • Muut lakiin tehdyt muutokset
 • Mitä muuta alun perin ehdotettiin ja mikä ehdotusten tilanne on nyt?
  • Rikosrekisteriotteiden sähköinen tarkastaminen
 • Hankintalainsäädännön uudistaminen jatkuu
  • Hallituksen esitys (70/2021) – Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset
Peruutusehdot

Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. 

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!