Webinaari: Hankintalain muutokset 2021

Kesto: 0.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Hankintalainsäädäntöön hyväksyttiin useita muutoksia toukokuussa 2021. Lakimuutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme läpi muutokset ja uutuudet selkokielellä!

Hankintalainsäädännön muutoksia valmisteltiin pitkään, ja muutoksia koskeva hallituksen esitys HE 244/2020 oli tarkoitus esitellä eduskunnalle jo lokakuussa 2020. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä rikosrekisterilain muuttamista koskeva hallituksen esitys esitettiin eduskunnalle viimein joulukuussa 2020 ja toukokuussa 2021 valiokuntakäsittelyiden jälkeen hallituksen esitys eteni eduskunnan täysistuntoon hyväksyttäväksi.

 • Millaisia muutoksia hyväksyttiin?
 • Vaikuttavatko muutokset rikosrekisteriotteiden tarkastamiseen?
 • Vaikuttavatko muutokset ilmoitusvelvollisuuteen kansallisissa hankinnoissa?
 • Voidaanko yksittäisiä tilauksia tehdä puitejärjestelyssä ilman kevennettyä kilpailutusta?
 • Millaisia välittömiä toimia muutokset tarkoittavat tarjoajille tai hankintayksiköille?

Käytännönläheisessä koulutuksessamme vastaamme muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin, selvennämme kattavasti uudistuksen tuomat muutokset ja niiden konkreettiset vaikutukset hankintojen parissa toimiville. Koulutuksemme on ykkösvalinta heille, jotka haluavat hyödyntää muutosten tuomat mahdollisuudet oman toimintansa tehostamisessa.Ohjelma klo 9:00-12:00 +/- 15 min.

Koulutuksen aihealueet:

 • Hallituksen esityksen (HE 244/2020) taustoista
 • Miksi lainsäädäntöä muutetaan? Mitä muutoksilla tavoitellaan?
 • Keskeiset muutokset
  • Hankintamenettelyihin tehdyt muutokset ja niitä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Neuvottelumenettelyyn ja kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn tarjoajaksi hyväksyttävien ehdokkaiden valintaperusteet
   • Puitejärjestelyä koskevien sääntöjen selventäminen
   • Dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvien sääntöjen selventäminen
  • Alihankkijoiden poissulkeminen ja alihankkijoihin ulottuva hankintayksikön tiedonsaantioikeus
  • Hilman hyödyntämisen laajentaminen, jälki-ilmoitukset kansallisissa hankinnoissa
  • Muut lakiin tehdyt muutokset
 • Mitä muuta alun perin ehdotettiin ja mikä ehdotusten tilanne on nyt?
  • Rikosrekisteriotteiden sähköinen tarkastaminen
 • Hankintalainsäädännön uudistaminen jatkuu
  • Hallituksen esitys (70/2021) – Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!