IFRS-standardit - Jatko | Etäkoulutus

Kesto: 2.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Oletko perehtymässä IFRS-tilinpäätöksen laadintaan? Haluatko syventää tai päivittää tietojasi IFRS-standardeista?

Ratkaisumme!

Kaksipäiväisen koulutuksen aikana saat selkeän kokonaiskuvan IFRS-standardeista ja syvennät osaamistasi. Koulutus on tarkoitettu jatkoksi johdantokurssille sekä sinulle, jolla on jo jonkin verran tuntemusta IFRS:stä. Koulutus on peruskurssien parhaimmistoa tuleville IFRS-osaajille.

Perehdyt koulutuksessamme konkreettisesti 12 keskeiseen standardiin ja niiden tulkintaohjeisiin case-esimerkkien sekä esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen avulla.23.9.2020

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu

9.00 Ajankohtaiset IFRS-kuulumiset valvojan näkökulmasta
ajankohtaista suurista IFRS-hankkeista
Finanssivalvonnan havaintoja tilinpäätösvalvonnassaan
Finanssivalvonnan painoalueet vuoden 2020 tilinpäätösvalvonnassa
Tilinpäätösasiantuntija Nina Lindeman, Finanssivalvonta  

9.45 Segmenttiraportointi, IFRS 8
IFRS 8 – lyhyt tausta ja soveltaminen
segmenttien määrittely
segmenttiraportointi ja esitettävät tiedot esimerkein
tilinpäätökset Suomessa ja segmenttiraportointi
Director, KHT Jukka Torkkeli, PwC

10.30 Tauko

10.45 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat, IAS 37
varauksen kirjaaminen, käyttö ja purkaminen
tappiolliset sopimukset
uudelleenjärjestelyvaraukset
ennallistamisvaraukset
IFRS-asiantuntija Merja Tolvanen, KPMG Oy Ab

11.30 Lounas

12.30 Vuokrasopimukset, IFRS 16
johdanto
uusi vuokrasopimuksen määritelmä
vuokralle ottajien ja vuokralle antajien laskentakäytännöt
muut aihealueet
esittäminen ja liitetiedot
IFRS-asiantuntija Margit Tuomala, KPMG Oy Ab

13.30 Tulouttaminen, IFRS 15
soveltamisala
5-vaiheinen malli
sopimuksesta aiheutuvat menot
soveltamisohjeistus
esittäminen ja liitetiedot
IFRS-asiantuntija Margit Tuomala, KPMG Oy Ab

Välissä kahvitauko klo 14.00-14.15

14.45 Tauko

14.50 Osakeperusteinen palkitseminen, IFRS 2
soveltamisala
kirjaaminen ja arvostaminen
kirjausesimerkit
Rahoitusinstrumenttiasiantuntija, KHT Jaakko Meronen, Deloitte

15.25 Työsuhde-etuudet, IAS 19
työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet
muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet
työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet
ajankohtaiset muutokset
keskeiset erot IFRS-FAS
IFRS-asiantuntija Tuula Lempiäinen, EY

16.15 Koulutuspäivä päättyy

24.9.2020

8.30 Aamukahvitarjoilu

8.45 Rahoitusinstrumentit
keskeiset lyhenteet
rahoitusinstrumenttistandardit
IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit:
rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen
arvonalentuminen
IFRS 13 – Käyvän arvon määrittäminen
IFRS 7 – Rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
Rahoitusinstrumenttiasiantuntija, KHT Jaakko Meronen, Deloitte

10.00 Tauko 

10.15 Tuloverot, IAS 12
IAS 12 perusteet
verotukselliset arvot ja väliaikaiset erot
laskennallisten verosaamisten kirjaamiskriteerit
verokannat ja kirjaaminen
liitetiedot
IFRIC 23, Epävarmat veropositiot 
erityiskysymykset 
Tax Manager Victor Penttinen, PwC

11.40 Lounas

12.40 Aineettomat hyödykkeet, IAS 38
kirjaaminen ja arvostaminen
HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte

13.40 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36
peruskäsitteet
rahavirtaa tuottava yksikkö
käyttöarvon laskennassa huomioitavat seikat
HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte

14.00 Kahvitauko

14.15 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 36 jatkuu
HT, Manager Timi Honkaranta, Deloitte

14.40 Tauko

14.45 IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IFRS 10 Konsernitilinpäätös
konsernitilinpäätöksen laadintaa koskevat standardit
määräysvallan käsite (IFRS 10)
liiketoimintojen yhdistäminen (IFRS 3)
hankintamenetelmän vaiheet
vaiheittaiset hankinnat
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
meneillään olevat kehityshankkeet
keskeiset erot suomalaiseen käytäntöön (FAS)
KHT, IFRS-asiantuntija Mari Suomela, KPMG Oy Ab

16.10 Koulutus päättyy

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!