Työsopimuksen päättäminen (2x 1/2 pv)

Kesto: 72 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Työsopimuksen päättäminen (2x 1/2 pv)
1.00 Kpl
Työsopimuksen päättäminen (2x 1/2 pv) (72 pv), 30.11.2021
597 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Työkalupakki työsuhteiden päättämistilanteisiin
Työsopimuslainsäädäntö on hyvin yksityiskohtaista ja se suojaa vahvasti työntekijää. Virhe työsopimuksen päättämisessä voi johtaa merkittävään työnantajan korvausvelvollisuuteen. Sen vuoksi työnantajan on tärkeää tuntea työsuhdelainsäädäntö hyvin ja välttää näin riski lain rikkomisesta ja siitä johtuvasta korvausvastuusta.

Tässä työnantajan edustajille ja esimiehille soveltuvassa koulutuksessa saat kattavasti ajantasaista käytännön tietoa työsopimusten päättämisestä ja siihen liittyvistä ongelmatilanteista.

Koulutuksessa saat vastauksen kysymyksiin:
- Milloin työntekijä voidaan irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella?
- Milloin työnantajalla on taloudellis-tuotannollinen irtisanomisperuste?
- Milloin työsopimus voidaan purkaa koeajalla?
- Mitä menettelyjä työsopimuksen päättämisessä tulee noudattaa?
- Mitä seuraa, jos lain vaatimaa menettelyä ei ole noudatettu?
- Voidaanko työsuhde päättää työpaikkakiusaamisen vuoksi?
- Voidaanko työsuhde päättää sairauspoissaolojen vuoksi?
- Voidaanko työsuhde päättää työntekijän alisuoriutumisen perusteella?
- Miten työnantajan tulee menetellä, jotta työsopimuksen päättäminen ei riitaudu myöhemmin?
- Miten voidaan menetellä ongelmatilanteessa, jos irtisanomisperuste on epävarma?
- Kuinka laaditaan pätevä työsuhteen päättämissopimus?

Perehdymme yksityiskohtaisesti erilaisiin työsopimuksen päättämistilanteisiin, kuten
- henkilöön liittyvä irtisanominen,
- taloudellis-tuotannollinen irtisanominen,
- lomauttaminen,
- työsopimuksen purkaminen,
- koeaikapurku sekä
- työsopimuksen päättäminen sopimuksella.

Käsittelemme työsopimuksen päättämistilanteet käytännönläheisesti työnantajan näkökulmasta ja mahdollisia päättämiseen liittyviä ongelmatilanteita silmällä pitäen. Saat kattavat ohjeet lainmukaisten päättämismenettelyjen noudattamiseen sekä ongelma- ja riitatilanteiden ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen.
Kenelle
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yritysten työsuhdeasioista vastaaville henkilöille, kuten henkilöstöjohtajille, esimiehille ja omistajayrittäjille. Koulutus soveltuu sekä suurten että pienten yritysten henkilöstövastaaville. Koulutuksessa perehdymme perustietoihin, jotka jokaisen henkilöstöasioista vastaavan on tarpeen hallita. Lisäksi käsittelemme työsuhteiden päättämistilanteiden erityiskysymyksiä.
Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on opastaa esimiehiä ja muita työnantajan edustajia ottamaan huomioon työsopimuslainsäädännön säännökset. Näin osallistujat oppivat välttämään työsopimuksen päättämiseen liittyvät riskit. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännön ohjeita työsopimuksen päättämistilanteita ja ongelmien ratkaisutilanteita varten.
Kouluttaja


Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän työskentelee päivittäin yritysten työoikeudellisten asioiden parissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.
OHJELMA

1.osa, tiistai 30.11.2021

09:15 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09:30 Koulutus alkaa

Johdatus työsopimuksen päättämiseen
- Työsopimusten päättämistavat ja -tilanteet
- Irtisanominen ja purkaminen
- Irtisanomisaika ja siitä sopiminen
- Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seuraukset

Henkilöperusteinen irtisanominen ja purkaminen
- Sallitut irtisanomisperusteet
- Varoitusmenettely
- Muun työn tarjoamisvelvollisuus
- Haastavat irtisanomistilanteet: sairauspoissaolot ja työntekijän alisuoriutuminen
- Milloin ja miten työsopimus voidaan purkaa?
- Koeaikapurku

Työsopimuksen päättämiseen liittyvien riitojen ratkaisu
- Mitkä seikat vaikuttavat työnantajan asemaan riitaprosessissa?
- Miten työnantaja voi ennalta varautua mahdolliseen riitautumiseen?

12.00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

----
2.osa, keskiviikko 01.12.2021

09:15 Yhteyksien tarkistus

09:30 Koulutus alkaa

Kollektiiviperusteinen irtisanominen
- Milloin työnantajalla on taloudellinen, tuotannollinen tai toiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyvä irtisanomisperuste?
- Muun työn tarjoamisvelvollisuus
- Koulutusvelvollisuus
- Irtisanottavan valitseminen ja työvoiman vähentämisjärjestys
- Takaisinottovelvollisuus

Lomauttaminen
- Milloin työntekijä voidaan lomauttaa toistaiseksi tai määräajaksi?
- Lomautusmenettely
- Lomautuksen aikana ilmenevän työn tarjoaminen työntekijälle
- Työsopimuksen päättäminen lomautuksen aikana

Yhteistoimintamenettelyt
- Neuvottelujen käynnistäminen ja neuvotteluprosessi

Päättämissopimukset
- Mikä on päättämissopimus ja mihin sitä käytetään?
- Mistä voidaan sopia?
- Mitä on huomioitava päätettäessä työsopimusta sopimalla?

12:00 Koulutus päättyy
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.
Koulutuspaikka:
Etävalmennus Zoom-alustalla

Ajankohta:
1.osa ti 30.11.2021 klo 9.30 - 12.00
2.osa ke 1.12.2021 klo 9.30 - 12.00

Hinta:
597 euroa /hlö + alv 24 %. Valmennukseen sisältyy koulutusmateriaali sekä henkilökohtainen tallenne, joka on osallistujien katsottavissa 1 viikon ajan tilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta 2 osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
3 tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Etäkoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!