Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1/2 pv)

Duration: 1 days , Course language: finnish, Material language: finnish, Material: pdf
REGISTRATION TO THIS COURSE IS CLOSED.
Please select another starting date on the left side of the page (or bottom of the page in mobile view)

Description

Päivitä osaamisesi konsulttitoiminnan sopimus- ja vastuukysymyksissä

• Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimuksien olennaisimmat asiat?
• Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
• Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
• Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
• Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
• Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Ajankohtaisessa Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutuksessamme saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdymme uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opit tunnistamaan ja välttämään yleisimmät ongelmatilanteet konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Samalla parannat valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Saat opastusta oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa - esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


Kouluttaja

Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi useita suomalaisia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä niiden sopimusasioissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
- ”Hyvä katsaus sopimusten logiikkaan ja KSE2013 ymmärrys.”
- ”Selkeät luennot ja materiaalit. Hyviä caseja.”
- "Havainnolliset esimerkit olivat oivallisia."
- ”Päivän anti oli hyvä: KSE:n ja siihen liittyvien periaatteiden ja case-tilanteiden läpikäynti.”
- ”Hyvä koulutus.”
- ”Erittäin kattava kurssi hyvillä case-esimerkeillä.”

 OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9.00 Aloitus
12.00 Koulutus päättyy
- Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa.

SISÄLTÖ

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelu

- Milloin ja miten sopimus syntyy
- Sopimuksen neuvotteluprosessi
- Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset
- Sovellettavat sopimusehdot
- Konsultin vahingonkorvausvastuu
- Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
- Vastuuvakuutuksen merkitys konsultin toiminnassa
- Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit
- Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
- Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
- Virhe- ja viivästystilanteet
- Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Palvelut
- JYSE 2014 Palvelut -ehtojen soveltaminen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa
- Vahingonkorvausehdot
- Vastuunrajoitukset
- Vastuut kolmansille aiheutetuista vahingoista

 Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:

Etäkoulutus Zoom-alustalla

Ajankohta: keskiviikko 8.12.2021 klo 9-12

Hinta:
397 euroa
/hlö + alv 24 %
- sisältää zoom-webinaarin, sähköisen koulutusmateriaalin sekä henkilökohtaisen tallenteen, joka on koulutuksen jälkeen osallistujien katsottavissa 1 viikon ajan.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Cancellation terms

Etäkoulutuksen peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!