Konsultti- ja suunnittelusopimukset (1/2 pv)

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

• Mitkä ovat konsultti- ja suunnittelusopimuksien olennaisimmat asiat?
• Harjoitetaanko yrityksessäsi konsulttitoimintaa puutteellisilla sopimuksilla?
• Onko yrityksesi sopimuksissa varauduttu riittävästi konsultin vastuukysymyksiin?
• Miten neuvotellaan edullisemmat sopimusehdot?
• Millä tavoin sopimuskonflikteja voidaan ratkaista?
• Kuinka voit käyttää oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa?

Ajankohtaisessa Konsultti- ja suunnittelusopimukset -koulutuksessamme saat vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Käsittelemme tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka yritys voi välttää käyttämällä oikeanlaisia ehtoja konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Erityisesti perehdytään uudistuneisiin KSE 2013 ehtoihin ja niiden soveltamiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa. Konsulttitoiminta käsittää erilaisia toimintoja insinööri- ja suunnittelutoimistojen toiminnasta liikkeenjohdon konsultointiin. Usein konsulttitoimintaa harjoitetaan puutteellisilla sopimuksilla, joissa ei ole varauduttu riittävästi muun muassa konsultin vastuukysymyksiin.

Käytännön case-esimerkkien avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät konsultti- ja suunnittelusopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen. Yrityksiä opastetaan oikeanlaisten yleisten sopimusehtojen käyttämiseen konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä konsultti- ja suunnittelusopimusten kanssa - esimerkiksi konsultti- ja suunnitteluyritysten omistajat, toimitusjohtajat, myyntipäälliköt, sopimusneuvotteluissa mukana olevat sekä konsulttipalvelujen tilaajien edustajat.

Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan oikeita sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita konsultti- ja suunnittelusopimuksissa.


KouluttajaKouluttajana toimii asianajaja, KTM Petri Nevalainen Asianajotoimisto Applex Oy:stä. Hän on avustanut menestyksekkäästi useita suomalaisia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä niiden sopimusasioissa.

Palautetta aiempien koulutusten osallistujilta:
- ”Hyvä katsaus sopimusten logiikkaan ja KSE2013 ymmärrys.”
- ”Selkeät luennot ja materiaalit. Hyviä caseja.”
- "Havainnolliset esimerkit olivat oivallisia."
- ”Päivän anti oli hyvä: KSE:n ja siihen liittyvien periaatteiden ja case-tilanteiden läpikäynti.”
- ”Hyvä koulutus.”
- ”Erittäin kattava kurssi hyvillä case-esimerkeillä.”
OHJELMA

12.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistaminen

13.00 Aloitus, päivän ohjelman esittely

Konsultti- ja suunnittelusopimuksen syntyminen ja sopimusneuvottelut

- Milloin ja miten sopimus syntyy
- Sopimuksen neuvotteluprosessi
- Salassapitosopimuksen käyttö osana neuvotteluja

Konsultti- ja suunnittelusopimukset
- Sovellettavat sopimusehdot
- Konsultin vahingonkorvausvastuu
- Vastuunrajoitusehdot: milloin ne sitovat ja milloin ne voidaan ohittaa?
- Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet ja sovellettavat sopimusehdot

Riitojenratkaisumekanismit
- Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013
- Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ja niiden soveltaminen
- Virhe- ja viivästystilanteet
- Immateriaalioikeudet ja aineiston käyttöoikeus

Aikaa kysymyksille

16.00 Koulutus päättyy
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana. Pidämme taukoja riittävästi. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoom-alustalla

Ajankohta:
torstai 10.6.2021 klo 13-16

Hinta:
297 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!