Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä

Duration: 2.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Uusi ISO 45001:2018 tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, aktivoi voimakkaasti johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaan turvallisuustoimintaa, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyden parantamiseen, työn tehokkuuden kehittämiseen ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten hallintaan. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden kuulemisessa ja osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen. Uusi standardi ottaa myös käyttöön käsitteen “kulttuuri”, jota kehittämällä varmistetaan saavutettavien tulosten pysyvyyttä.

Koulutus antaa osallistujille kiteytettynä kattavat tiedot ja monipuolisen työkalusetin lomakepohjineen ja lukuisine esimerkkeineen ISO 45001:2018 standardin mukaisen TTT-johtamisjärjestelmän (TTT; turvallisuus, terveys, työhyvinvointi) rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutus sisältää pohjustuksia ja kytkentöjä suomalaisiin laki- ja viranomaisvaatimuksiin, kouluttajan kokemuksiin vuosien varrelta ja runsaasti ryhmätyöharjoitteita, joista osallistujat saavat vielä lisäkokemuksia toinen toisiltaan.

Tavoitteet ja hyödyt

  • Opi uuden ISO 45001:2018 vaatimukset ja niiden soveltaminen TTT-johtamisjärjestelmän rakentamisessa
  • Hae ideoita nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen
  • Hae myös ajatuksia Lean toimintaan eli miten osallistaa henkilöstö aktiivisesti kehittämiseen ja kulttuurin rakentamisessa
  • Laajenna prosessiajattelua omassa organisaatiossasi viemällä TTT-asiat prosesseihin
  • Hahmota entistä paremmin synergia, miten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat integroidaan yhtenäiseksi tavaksi toimia

Kenelle?

Koulutus sopii työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta vastaaville, niin ylimmälle kuin linjajohdolle, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuusjärjestelmän auditoijille, prosessinomistajille ja toimintajärjestelmien kehittäjille.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä, ryhmätöistä ja harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan koulutusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää vielä koulutuksen jälkeenkin.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Jussi on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, lean menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana. Johtamisjärjestelmien ongelmat ovat tulleet tutuiksi yli 1500 sertifiointiauditointipäivien aikana.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!