Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali:
Opi Lean-perusteet ja luo kilpailukykyä, ei tenttiä
1.00 Kpl
Yleisperehdytys Lean-ajatteluun, tavoitteisiin, kokemuksiin ja hyötyihin (1 pv), 22.03.2021
650 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 617,50€

Tuotekuvaus

Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita lean työkaluja ja –menetelmiä. Työkalujen ja menetelmien valintaan vaikuttavat strategiset tavoitteet, johtamisjärjestelmän ja prosessien pullonkaulojen luonne, organisaation kypsyys ja henkilöstön perehtyneisyys kyseessä oleviin menetelmiin.

Koulutuksessa esitellään keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja menetelmät sisältöineen, tuodaan esille niihin liittyviä esimerkkejä ja tehdään soveltavia harjoitteita.

Työkaluista ja menetelmistä käydään läpi:

  • 5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa,
  • prosessien ja arvovirtojen hukka-analyysit, hukan syiden tunnistaminen ja eliminointi,
  • lisäarvo, ei lisäarvoa ja tarpeellinen mutta ei lisäarvokäsitteet (VA, NVA, NNVA),
  • aikakäsitteet (odotusaika, jaksoaika, arvoaika, läpimenoaika, tahtiaika),
  • resurssitehokkuus vs. virtaustehokkuus ja niihin vaikuttavat seikat,
  • Littlen laki, vaihtelun laki ja pullonkaulojen laki,
  • Kanban-taulut toimisto- ja asiantuntijatyön ohjaamisessa ja
  • Kaizen Burstien idea.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksessa avataan edellä mainittujen työkalujen idea ja soveltamisperiaatteet prosessien ja arvovirtojen jatkuvassa kehittämisessä. Koulutus tehostaa osallistujien kykyä ja taitoja soveltaa omien prosessiensa virtaustehokkuuden parantamisessa oikeita työkaluja kunkin arvovirran kehittämiskohdissa. Osallistujat saavat myös työkalupohjia eri menetelmistä.

Kenelle?

Koulutus sopii teollisuuden, palveluyritysten ja julkisen sektorin johdolle, kehittämisvastuullisille, tuotannosta tai palveluista vastaaville, laatuvastaaville ja auditoijille. Kaikki lean-ajattelusta ja kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista pohdinnoista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat runsaan koulutusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää vielä koulutuksen jälkeen organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Tervetuloa koulutukseen!

 Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
22.03.202109:0016:00

09:00    Päivän avaus
•    Esittäytyminen
•    Ohjelma ja tavoitteet

Mitä on Lean?
•    Leanin lähetökohdat -  Toyota Production System
•    Näkökulmia leaniin
•    Leanin periaatteet

Leanilla kilpailukykyä
•    Hukka, arvo ja arvovirta
•    Virtaustehokkuuden merkitys
•    Prosessien toimintalait ja vaihtelu
•    Hukan eliminointi ongelmanratkaisun avulla
•    Vaihtelun ja hukan poistaminen lean-menetelmin

Pohdintoja, kysymyksiä, keskustelua ja harjoitteita työkalupohjia soveltaen

11:30    Lounas

12:15    Katsaus lean-työkaluihin ja käyttökohteisiin
•    Arvovirtakuvaus ja kehityskohteiden löytäminen
•    Juurisyyanalyysit ja ongelmien ratkaisu
•    5S tuotanto- ja toimistotyön organisoinnissa
•    Kanban-taulut sujuvassa työn ohjauksessa

14:00    Iltapäiväkahvi

14:15    Ohjelma jatkuu…
•    Lean muutosjohtaminen
•    Henkilöstön osallistaminen
•    Kaizen-projektit
•    Jatkuva parantaminen

15:45    Päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00    Koulutuspäivä päättyy
 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!