Liiketoiminnan tuloksellisuutta edistävä auditointi

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Maailmalla on nousussa lean-tyyppinen ajattelu auditoinneista lisäarvon tuottajana, niin asiakkaille kuin omalle organisaatiolle, keskittymällä niin sanottuun liiketoimintalähtöiseen auditointiin (business approach auditing), jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Sisäisen auditoinnin aiemmat tulokset

Sisäistä auditointia on tehty sitten vuonna 1988 julkaistujen ISO 9001 ja 9004 -standardien käyttöönoton jälkeen massiivisessa määrin, arviolta noin yli 50 000 sisäistä auditointia vuodessa. Mutta missä ovat tulokset ja auditointikäytäntöjen benchmarkkaus, sekä menestystarinat siitä, kuinka liiketoimintaa on saatu kehitettyä auditointien avulla?

Syitä auditointien tuloksettomuuteen lienee monia:

 • Johto on liikaa delegoinut auditointien suunnittelun laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaaville.
 • Auditoijien perehdyttämiseen liiketoiminnan periaatteisiin ei ole kovinkaan paljoa panostettu.
 • Auditoijien esimiehet eivät katso auditointiin käytetyn ajan lisäämistä hyödyllisenä.
 • Auditoitavien kohteiden valintaa tehdään perustelematta miksi ja mitä kohteita tulisi vuosittain auditoida.
 • Auditointien kysymyslistat saattavat pysyä vuosia hyvin samanlaisina.
 • Johdon kiinnostus ja kiitos on arvailun varassa.

Uusi liiketoimintalähtöinen auditointi tavoittelee auditointien valmistelua lisäarvonäkökulmasta

Liiketoimintalähtöisessä auditoinnissa tavoitellaan auditointien valmistelua lisäarvonäkökulmasta: miten ja mihin keskittymällä sisäinen auditointi tuottaa hyödyllisiä ja merkittäviä havaintoja asiakaslisäarvon kehittämiselle, riskien välttämiselle sekä oman organisaation tuottavuudelle?

Liiketoimintalähtöisessä auditoinnissa säilyy toki mukana vaatimustenmukaisuuselementti, mutta auditoinnin perussisältö suunnitellaan yhdessä johdon, prosessien omistajien ja auditoijien kanssa. Auditoinnin havainnot luokitellaan niiden merkittävyyden kannalta liiketoiminnalle ja asiakkaille.

Tässä koulutuksessa perehdyt auditointien sisällön suunnitteluun lisäarvoa tuottavasta näkökulmasta. Koulutus vastaa mm. kysymyksiin:

 • Millä perusteilla prosesseja valitaan auditointikohteiksi?
 • Millä eri tavoilla auditointi voidaan kohdistaa asiakkaille kriittisen tärkeisiin seikkoihin ja oman organisaation tavoitteiden toteuttamisedellytysten tutkintaan riskienhallintaa unohtamatta?

Lisäksi saat uusia ajattelutapoja ja työkaluja sisäisen auditoinnin arvostuksen ja hyödyllisyyden parantamiseksi organisaatiossa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa vuosia tehtyjen sisäisten auditointien kehittäminen. Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät. Koulutus antaa virikkeitä myös prosessien omistajille ja liiketoiminnan tulosvastuullisille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu luentotyyppisestä opetuksesta ja harjoitteista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat aineistona erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä omien auditointiensa kehittämiseen.

Ilmoittautumalla hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan Arter Oy:n suoramarkkinointirekisteriin.

 

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Miksi osallistua?

 • Saat uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
 • Opit hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
 • Tunnet liiketoimintaa ja asiakkaiden kokemusta edistävät auditoinnin painopisteet
 • Opit mitä prosesseja kannattaa auditoida ja mistä näkökulmasta
 • Ymmärrät mitä auditoijat toivovat ja odottavat johdolta auditointeihin liittyen
 • Saat eväitä tuloksellisuutta edistävän auditoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin


Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!