ISO 9001:2015 Toimintajärjestelmän rakentaminen

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
KURSSI SULJETTU!
Valitse toinen aloituspäivämäärä sivun vasemmasta laidasta (mobiilinäkymässä sivun alaosassa)

Tuotekuvaus

ISO 9001 Toimintajärjestelmän rakentaminen

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden täyttäminen, jopa ylittäminen on keskeinen osa organisaatioiden perustehtävää. Laadunhallinta on uuden standardin myötä konkretisoitunut ja muuttunut kohti ”normaalia” johtamista. Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen vaatii liiketoimintaympäristön muutosten analysointia, järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, resursseja kuormittavan hukan vähentämistä, oikeaa asennetta ja kehittämisen kulttuuria. ISO 9001:2015 standardissa on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän johdon laajentunut rooli, toimintaympäristön muutosten analysointi, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate osaksi prosessien johtamista. Järjestelmälliset laadunhallintakäytännöt voidaan rakentaa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa.

ISO 9001:2015 mukaisen toimintajärjestelmän kehittäminen

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 9001:2015 -standardin mukainen toimintajärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla muihin järjestelmiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Samalla esitellään keskeiset laatutyökalut. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjestelmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Oivallat miten ISO 9001:2015  voi toimia kilpailuetuna,
 • Saat tietoa liiketoimintaympäristön analysoinnin kytkennästä laadunhallintaan,
 • Opit hyödyntämään opastavaa ISO 9004:2018 standardia,
 • Saat  tietoa jatkuvan parantamisen kulttuurin merkityksestä,
 • Hankit tietoa laatutyökaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta sekä
 • Osaat yhdistää järjestelmiä johtamisjärjestelmästandardien harmonisointia hyödyntäen.

Kenelle?

Koulutus on kohdistettu toimintajärjestelmän rakentamisesta vastaaville, laatupäälliköille / laatuvastaaville, sisäisille auditoijille sekä muuten laadunhallinnasta kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluista. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

 Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
03.03.202109:0016:00

09:00 Päivän avaus

 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet

09:10 Millaista kilpailuetua ISO 9001:2015 antaa organisaatiolle?

 • miten laadunhallinta parantaa yrityksen kilpailuetuja?
 • miten jatkuvan parantamisen kulttuuri tukee asiakaskokemusta ja tuloskuntoa?
 • miten laatutyökalut liittyvät toimintajärjestelmän kehittämiseen?
 • miten perustella laadunhallinnan tarvetta omalle organisaatiolle?

10:00 Mistä vaiheista ISO 9001:2015 – johtamisjärjestelmän rakentaminen koostuu?

 • mitä kartoituksia järjestelmän rakentamisessa pitää ja kannattaa tehdä?
 • mistä vaiheista ISO 9001:2015 – projekti koostuu?
 • ISO 9001:2015-standardin kriittiset kohdat, jotka rakentamisessa pitää ottaa erityisesti huomioon
 • ISO 9001:2015 -projektin sudenkuoppia.

11:30 Lounastauko

12:15 Keskeisten kohtien käytännön soveltamisharjoituksia

 • ulkoisten ja sisäisten haasteiden tunnistaminen
 • olennaisten sidosryhmien odotusten ja vaatimusten tunnistaminen
 • johdon esimerkki ja sitoutumisen osoittaminen
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, hallintatoimenpiteiden määrittely ja vaikutusten seuranta
 • kulttuurinäkökulman merkityksen tiedostaminen
 • tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien asettaminen ja seuranta
 • sisäisen ja ulkoisen viestinnän
 • toimittajien laatuvaatimusten hallinta
 • koulutuksen rooli
 • mittarien tunnistaminen ja analysointitulosten hyödyntäminen
 • ISO 9001:2015 – integrointi osaksi toimintajärjestelmää
 • toimintajärjestelmän tehokas auditointi osana toimintajärjestelmää, auditoijan kysymyslista
 • harjoitteita

14:30 Iltapäiväkahvi

Edellinen aihe jatkuu

 • tiivistelmä ISO 9001 – projektin valmiuksien arvioinnista
 • ISO 9004 ja EFQM laatupalkintokriteerit tukimateriaalina
 • projektisuunnitelman runko
 • osallistujille toimitettavat sähköiset aputiedostot

Miten jatkan tästä

 • päivän yhteenveto ja keskustelua

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!