Kestävän kehityksen johtaminen lähiesimiehen työssä

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Kestävän kehityksen johtaminen lähiesimiehen työssä, ei tenttiä
1.00 Kpl
Kestävän kehityksen johtaminen lähiesimiehen työssä (1 pv), 17.02.2021
750 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 675,00€

Tuotekuvaus

 

Kestävyys, vastuullisuus ja etiikka liitetään enenevässä määrin esimiehen työkalupakkiin. Asia on monelle kuitenkin tuntematon. Kyse on kielteisten ympäristö, talous ja sosiaalisten vaikutusten minimoimisesta ja positiivisten vaikutusten edistämisestä.   Valmennuksessa tunnistetaan kestävän johtamisen käsitteet ja hyödyt. Tarjotaan menetelmiä joilla kestävyys viedään osaksi arjen työtä.

Valmennus soveltuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivalle lähiesimiehelle. Valmennus on toimiala-riippumaton.

 

Tavoite

Valmennus antaa osallistujalle edellytykset:

 • Ymmärtää kestävän kehityksen käsitteet ja periaatteet
 • Tunnistaa kestävän kehityksen keskeisiä työkaluja ja näiden tarkoitus (esim. toimintatapa-ohjeet, ilmoitus-kanavan, organisaation arvot ja hyveet, hyvän johtamisen).
 • Tunnistaa kestävän toimintaympäristön rakentamisen vaiheita ja näissä käytettäviä hyviä käytänteitä/työkaluja
 • Soveltaa työkaluja oman työyhteisön kestävyyden edistämiseksi
 • Tunnistaa kestävän johtamisen tulevaisuuden trendit ja osata hyödyntää näitä oman organisaation kehittämisessä

 

Valmennuksessa hyödynnetään osallistavia ryhmätöitä ja porinatuokioita. Valmennus tarjoaa hyödyllisiä mallipohjia ja hyviä käytänteitä oman esimiestehtävän tueksi.

 Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
17.02.202109:0016:00

Sisältö

Valmennuksen henkilökohtainen esitehtävä: Omaan tai (mikäli tällainen puuttuu) toiseen toimialalla toimivaan organisaation toimintatapa-ohjeeseen tutustuminen ja sen kuvaus.

9.00 Valmennuksen aloitus. Sisältö, odotukset, esittelyt

Johdanto kestävän kehityksen johtamiseen

 • Arvot, hyveet ja toimintakulttuuri
 • Hyvä johtaminen
 • Vastuullisuuden ”kolme pilaria”
 • Hyvä tapa toimia ja whistleblowing

Ryhmätyö: Toimintatapa-ohjeen soveltaminen käytäntöön

 

Hyveellinen organisaatio

 • Työn hyveet organisaatiokulttuurin rakentamiseksi
 • Hyveet osana suomalaista työelämää

Ryhmätyö: Hyveiden valinta ja määrittely

 

Yhteiskuntavastuu organisaatioissa

 • Miksi yhteiskuntavastuuta
 • Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa käytännössä

Ryhmätyö: Vastuullisuus teillä, Mitä se on?

 

Miten vastuullisuuden toimintapolitiikka rakennetaan ja toteutetaan:

 • Nykytila ja tavoitteet
 • Ohjeistus ja prosessit
 • Mittarit ja valmennukset
 • Raportointi ja viestintä
 • Vastuullisuuden kehittäminen

Ryhmätyö: Vastuullisuuden nykytila-analyysi SWOT

 

Kestävän johtamisen trendit ja tulevaisuus

 

16.00 Päivän päätös

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!