Kestävän kehityksen johtaminen lähiesimiehen työssä

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Valmennus soveltuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivalle lähiesimiehelle. Valmennus on toimiala-riippumaton.

 

Tavoite

Valmennus antaa osallistujalle edellytykset:

 • Ymmärtää kestävän kehityksen käsitteet ja periaatteet
 • Tunnistaa kestävän kehityksen keskeisiä työkaluja ja näiden tarkoitus (esim. toimintatapa-ohjeet, ilmoitus-kanavan, organisaation arvot ja hyveet, hyvän johtamisen).
 • Tunnistaa kestävän toimintaympäristön rakentamisen vaiheita ja näissä käytettäviä hyviä käytänteitä/työkaluja
 • Soveltaa työkaluja oman työyhteisön kestävyyden edistämiseksi
 • Tunnistaa kestävän johtamisen tulevaisuuden trendit ja osata hyödyntää näitä oman organisaation kehittämisessä

 

Valmennuksessa hyödynnetään osallistavia ryhmätöitä ja porinatuokioita. Valmennus tarjoaa hyödyllisiä mallipohjia ja hyviä käytänteitä oman esimiestehtävän tueksi.

 Sisältö

Valmennuksen henkilökohtainen esitehtävä: Omaan tai (mikäli tällainen puuttuu) toiseen toimialalla toimivaan organisaation toimintatapa-ohjeeseen tutustuminen ja sen kuvaus.

9.00 Valmennuksen aloitus. Sisältö, odotukset, esittelyt

Johdanto kestävän kehityksen johtamiseen

 • Arvot, hyveet ja toimintakulttuuri
 • Hyvä johtaminen
 • Vastuullisuuden ”kolme pilaria”
 • Hyvä tapa toimia ja whistleblowing

Ryhmätyö: Toimintatapa-ohjeen soveltaminen käytäntöön

 

Hyveellinen organisaatio

 • Työn hyveet organisaatiokulttuurin rakentamiseksi
 • Hyveet osana suomalaista työelämää

Ryhmätyö: Hyveiden valinta ja määrittely

 

Yhteiskuntavastuu organisaatioissa

 • Miksi yhteiskuntavastuuta
 • Mitä yhteiskuntavastuu tarkoittaa käytännössä

Ryhmätyö: Vastuullisuus teillä, Mitä se on?

 

Miten vastuullisuuden toimintapolitiikka rakennetaan ja toteutetaan:

 • Nykytila ja tavoitteet
 • Ohjeistus ja prosessit
 • Mittarit ja valmennukset
 • Raportointi ja viestintä
 • Vastuullisuuden kehittäminen

Ryhmätyö: Vastuullisuuden nykytila-analyysi SWOT

 

Kestävän johtamisen trendit ja tulevaisuus

 

16.00 Päivän päätös

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!