Varaudu kriiseihin ja kasva niiden myötä kehittämällä organisaation resilienssiä -online-koulutus

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: englanti, Materiaali:
Varaudu kriiseihin ja kasva niiden myötä kehittämällä organisaation resilienssiä -online-koulutus
1.00 Kpl
Varaudu kriiseihin ja kasva niiden myötä kehittämällä organisaation resilienssiä -online-koulutus (2 pv), 25.08.2020
340 €
+ alv.. 24%.
Moduuli 1: Resilienssi ajattelu
1.00 Kpl
Resilienssi ajattelu -online-koulutus (2 pv), 25.08.2020
195 €
+ alv.. 24%.
Moduuli 2: Kasva ja kukoista kriisien myötä
1.00 Kpl
Kasva ja kukoista kriisien myötä -online-koulutus (2 pv), 25.08.2020
195 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Kahden online-moduulin (á 3,5h) mittainen perehdytys organisaation resilienssiin.

Organisaation resilienssillä tarkoitetaan taitoa, joka auttaa organisaatiota selviytymään kriiseistä, ja kasvamaan niiden myötä. Kasvamisella tarkoitetaan sekä organisaation kriisivalmiuden vahvistumista että uusien toimintamahdollisuuksien löytämistä. Resilienssi auttaa myös myönteisistä muutoksista selviämisessä. Se auttaa organisaatioita pysymään toimintakykyisinä erilaisissa uusissa tilanteissa, toipumaan muutoksista nopeasti, sekä sopeutumaan ja menestymään uusissa olosuhteissa.

Resilienssi perustuu kolmen organisaation ydinkyvykkyyden kehittämiseen. Nämä ovat ihmisiä arvostava johtaminen ja kulttuuri, vuorovaikutuksen rakentaminen sekä muutoskyvyn ja kriisinhallinnan oppiminen. Koulutuksessa käymme läpi perusteet kaikista näistä kolmesta resilientin organisaation ydinkyvykkyydestä.

KOHDERYHMÄ

Koulutus sopii kaikille organisaation resilienssistä ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Voit toimia organisaatiossa vaikkapa esimiestehtävissä, tukitoiminnoissa kuten henkilöstöasioiden tai viestinnän parissa, tai kehittäjäroolissa. Myöskään toimiala ei rajoita osallistumistasi – resilientin toiminnan perusteet ovat samat kaikilla toimialoilla, ja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

TUTUSTU AIHEESEEN

1. MODUULI: RESILIENTTI AJATTELU

Moduuli tutustuttaa organisaation resilienssin perusteisiin perehdyttämällä oppijat siihen, miksi resilienssi on tärkeä ominaisuus kehittymishaluiselle organisaatiolle, ja mitkä ovat resilientin organisaation keskeisimmät toimintatavat.

MODULIN SISÄLTÖ:

 • Taustaa resilienssistä
  • Mitä resilienssi tarkoittaa, ja miksi se on tärkeä taito organisaatiolle nykypäivän kompleksisessa, yllätyksellisessä ja muuttuvassa maailmassa?
 • Resilientin organisaation toimintatavat
  • Perehdymme siihen, millainen johtaminen, kulttuuri ja vuorovaikutus edesauttavat resilienssin kehittymistä organisaatiossa.

OPPIMISTAVOITTEET:

Moduulin jälkeen oppijoilla on perustiedot kehittyvän organisaation toiminnan edellytyksistä kompleksisessa maailmassa sekä siitä, miten toimintaa voidaan edistää kehittämällä organisaation resilienssiä. Osallistujat ovat tunnistaneet heikkouksia ja kehittäneet ensimmäisiä ideoita siitä, millä tavalla resilienssin kehittymistä voi edistää omassa organisaatiossa.

2. MODUULI: KUKOISTA JA KASVA KRIISIEN MYÖTÄ

Moduuli tarjoaa näkökulmia siihen, miten resilienssin kehittäminen edistää organisaation kykyä ei vain sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan myös kehittyä kriisien myötä. Tämä tapahtuu kiinnittämällä huomiota toimintaympäristöön sekä tulevaisuus- ja kriisinhallintataitojen kehittämiseen.

MODUULIN SISÄLTÖ:

 • Toimintaympäristön vaikutus organisaation toimintaan
  • Käymme läpi sitä, miten toimintaympäristö vaikuttaa organisaatiomme toimintaan.
 • Muutoskyvyn oppiminen ja jatkuva mukautuminen
  • Perehdymme organisaation tilannetietoisuuteen ja tulevaisuustaitoihin organisaation jatkuvuutta ja kasvua edistävinä tekijöinä.
 • Kriiseistä selviämisen taidot
  • Tutustumme menetelmiin, joiden avulla organisaatio voi kehittää kriiseistä selviämisen taitojaan.

OPPIMISTAVOITTEET:

Moduulin jälkeen oppijoiden näkemys organisaation resilienssin kehittämisestä on syventynyt. Oppijat ymmärtävät, miten toimintaympäristö vaikuttaa toimintaamme, ja miten voimme paremmin hallita muutoksia kehittämällä tulevaisuus- ja kriisinhallintataitoja.


ETÄKOULUTUKSEN AJANKOHTA

Online-koulutukseen sisältyy kaksi moduulia, jotka järjestetään seuraavina ajankohtina.

 • Moduuli 1: tiistaina 25.8.2020 klo 9:00 - 12:30
 • Moduuli 2: torstaina 27.8.2020 klo 9:00 - 12:30

Voit osallistua joko vain yhteen moduuliin tai molempiin. Parhaimman oppimiskokemuksen saavuttamiseksi suosittelemme osallistumista molempiin moduuleihin.

LYHYESTI

 • Koulutuksen kesto: Varaudu kriiseihin ja kasva niiden myötä kehittämällä organisaation resilienssiä -moduulit (2x3,5h), yksittäinen moduuli 3,5h.
 • Hinta:
  • Kaksi moduulia: 340€ (+alv) per osallistuja
  • Yksi moduuli: 195€ (+alv) per osallistuja


Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
25.08.202009:0012:30
27.08.202009:0012:30

Moduuli 1: Resilientti ajattelu tiistaina 25.8.2020 klo 9:00 - 12:30

Moduuli 2: Kasva ja kukoista kriisien myötä torstaina 27.8.2020 klo 9:00 - 12:30

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!