Eloisat etäkokoukset -virtuaalifasilitoinnin verkkovalmennus

Duration: 0.5 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Ovatko etäkokoukset hyvin käytettyä aikaa?

Jos pidät kaksi kahden tunnin etäkokousta viikottain, joissa on keskimäärin 3 muuta osallistujaa, sinun kokouksissasi vietetään lomat poislukien 752 tuntia vuodessa Skypen (tai vastaavan) äärellä. Tämä on muuten 100 henkilötyöpäivää.

Onko tuo aika mielestäsi hyvin käytettyä aikaa? Pysytäänkö kokouksissa asiassa ja aikataulussa? Saadaanko tarvittavat tiedot vaihdettua ja toimenpiteet sovittua? Ovatko osallistujat läsnä kokouksissa (toisin sanoen — eivät tee muita töitä samalla)? Nämä merkit kertovat, onko kokouksessa ryhtiä.

Entä ovatko osallistujat eloisia ja luovia? Saadaanko kokouksissa aikaan keskustelua? Vaihdetaanko niissä aidosti osaamista? Ovatko ihmiset kokouksessa omana itsenään? Näistä puolestaan tietää, onko kokouksessa rentoutta.

Sekä ryhtiä että rentoutta saa aikaan, kun kokouksella on selkeä rakenne ja kokouksen juoksutuksessa hyödynnetään osallistavia menetelmiä ja taitoja. Osallistavat kokoukset saadaan päätökseen nopeammin ja työn tulokset paranevat. Väitänkin, että investoimalla osaamiseesi alle kolme tuntia säästät ainakin 10 henkilötyöpäivää turhaa työtä vuosittain.

Mikä

Verkkovalmennus, jossa opit verkko-osallistamistaitoja — eli taitoja etäkokousten ja etäkoulutusten vetämiseen ryhdillä ja rentoudella.

Kenelle

Sinulle, joka pidät kokouksia, koulutuksia, valmennuksia, infotilaisuuksia, webinaareja tai työpajoja verkon välityksellä.

Valmennuksessa käytetään Skype for Business -kokousalustaa, mutta taidoista on hyötyä monilla muilla alustoilla, kuten Google Hangouts / Meet, WebEx tai Zoom.

Miksi osallistuisit tähän valmennukseen?

  • Näet, miten verkkotilaisuudesta saa osallistavan ja vuorovaikutteisen
  • Opit toistakymmentä keinoa aktivoida osallistujia
  • Kuulet, miten saat kaikkien osaamisen esiin — niin hiljaisten kuin äänekkäämpien
  • Saat itsevarmuutta ryhmätilanteisiin verkossa
  • Opit, miten pysyt tietoisena ryhmän läsnäolosta jopa ilman videoyhteyttä

Ennen kaikkea opit rakentamaan yhteistä ymmärrystä isollekin ryhmälle aiheesta kuin aiheesta.



Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!