Johdanto QGISin käyttöön päivässä - etäkoulutus

Duration: 2.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Kurssikuvaus

Kurssilla perehdytään QGIS-paikkatieto-ohjelmiston perustoiminnallisuuksiin. Kurssilla koulutettava oppii QGISin käyttöön liittyvät keskeiset prosessit, kuten paikkatietoaineistojen tuonnin ohjelmistoon lokaalisti ja rajapintapalvelusta, aineiston editoinnin ja analysoinnin, aineiston visualisoinnin sekä lopulta paikkatietoaineiston viennin karttatulosteeksi. Paikkatietoaineiston tuontiin, käsittelyyn ja vientiin liittyy erilaisia ominaisuuksia, joita käydään kurssilla läpi. Kurssin jälkeen koulutettava osaa mm. digitoida paikkatietoaineistoja sekä tuottaa paikkatietoanalyysejä ja tilastollisen teemakartan.

Kurssi ja kurssimateriaalit ovat suomenkielisiä. Kurssi rakentuu luennoista ja niitä tukevista harjoituksista (lisenssi CC-BY-ND 4.0). Kurssi järjestetään etäopetuksena videoyhteyttä hyödyntäen, mistä ohjeistetaan erikseen ennen kurssia. Kurssi jaetaan kahteen kolmen tunnin sessioon kahdelle päivälle (2 x 3 tuntia).

Kenelle kurssi sopii?

Kurssi sopii etenkin niille, joilla on paikkatietotaustaa ja/tai aikaisempaa kokemusta paikkatieto-ohjelmistoista, mutta eivät ole käyttäneet QGIS-paikkatieto-ohjelmistoa. Kurssi sopii myös niille, jotka ovat käyttäneet QGIS-ohjelmistoa, mutta haluavat tehostaa ja optimoida ohjelmiston käyttöä omassa työssään.

Miten etäkoulutus toimii?

Etäkoulutus toteutetaan Gispon etäyhteysvälineillä. Yhteen etäkoulutukseen otamme enintään 8 henkilöä mukaan. Yli 4 hengen ryhmissä kouluttajan apuna on myös apukouluttaja. Etäkoulutus on jaettu 3 h sessioihin. Etäkoulutuksessa koulutettava voi normaaliin tapaan kysyä kouluttajalta kysymyksiä ja jakaa omaa näyttöä, jotta kouluttaja tietää missä mennään. 

GispoHelp-tukipalvelu kurssin jälkeen

Kurssin jälkeen saat GispoHelp-tukipalvelun käyttöösi kahdeksi kuukaudeksi! Tukipalvelusta saat henkilökohtaista tukea ohjelmiston käyttöön.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!