Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv) - Etäkoulutus / Zoom

Kesto: 2 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv), ei tenttiä
1.00 Kpl
Varaston suunnittelu, toteutus ja kehittäminen (2 pv) (2 pv), 20.01.2021
1397 €
+ alv.. 24%.

Tuotekuvaus

Varastolla palvelutasoa: Osaamista, dokumentaatiota ja vuorovaikutusta lisää.

Varastotoiminnalla on tärkeä rooli yrityksen toimituskykyyn ja asiakaslupauksien lunastamiseen.

Moderni varastointi asettaa kiinteistöön, teknologiaan, välineisiin kuin henkilöstön osaamiseen haasteita. Toimitusketjun osalta varastointi on keskiössä, kun tavaravirtoja ohjataan toimittajilta asiakkaille.

Asiakkaat odottavat joustavaa, nopeaa ja reagointikykyistä palvelua, joten varastojen toiminta on kaikkea muuta kuin rauhallista puurtamista.

Modernin varaston suunnittelu ei ole pelkkää kiinteistön hallintaa ja yritystä laittaa varastotoimintaa sinne, vaan ammattimaista logististen ketjujen hallintaa teknologiaa hyödyntäen.

 • Varastoihin on tullut automaatiohyllyjärjestelmiä, keräilyteknologiaa (puhe, valo, heijaste, tarra, RFID jne.), automaattitrukkeja, keräilyvaunuja, sanomaliikennettä.

 • Yleensä suurin osa toimitusketjun ongelmista kohdataan nimenomaan varastontoiminnassa, kun tavara on myöhässä, rikkoutuneena tai jonkin muun syyn takia.

 • Varastointi kasaa muiden toimintojen epäonnistumiset tai toimitusvirran poikkeamat omaan toimintaansa. Näitä ovat esim. ennakkotiedon puuttuminen, toimitusten keskittyminen samoille päiville, tuotteiden tunnistamisen haasteet, tuotteen ominaisuus on vaikea toteuttaa, tavarat ei kierrä, aikaan liittyvät haasteet, tuotetietojen puuttuminen, ostotilausten puuttuminen - lista on lähes loputon.

 • Varaston pitää pystyä vuorovaikuttamaan sidosryhmien kanssa, mikä on merkittävä haaste tällä hetkellä. Usein syynä on, että esim. ostolla ei ole hyvää käsitystä, mitä asioita tulisi kehittää yhteistyössä varaston kanssa ja sama tilanne varastolla.

Varastoinnin järjestäminen on keskeisin tehtävä määriteltäessä yrityksen asiakaspalvelulupauksien toteuttamisen mahdollisuuksia ja tärkein seurattava.


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu varaston päälliköille, asiantuntijoille ja työnjohtajille. Soveltuu hyvin toimitusketjun ja logistiikan johtotehtävissä oleville, jotka miettivät varaston kehittämisen mahdollisuuksia.

Sidosryhmät erityisesti ostosta, myynnistä, liiketoiminnasta, kehityksestä ja taloudesta parantavat osaamistaan toimitusketjun keskeisimmästä toiminnosta ja sen ohjauksesta.


Hyödyt

Koulutus antaa ammattimaisen varaston suunnittelun eväät.

 • Huomioimme teknologisen kehityksen tämän hetkisen tilanteet.

 • Pääset suunnittelemaan varaston infrastruktuuri tontin, kiinteistön, layoutin, hyllyjärjestelmät, trukkikaluston, keräilyteknologian, laitteet ja koneet.

 • Samoin suunnittelet toiminnallisen tavaran virtautuksen, prosessit ja mittarit, laadunhallinnan jne.

 • Opit myös varaston suunnittelun lisäksi uuden varaston käyttöönoton, muuttosuunnittelun ja toiminnan aloittamisen problematiikan.

Saat myös vahvaa osaamista varastotoiminnan kehittämisen menetelmiin ja työkaluihin.


Kouluttaja 

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointi työkaluja.

Hannu Soininen on hankkinut kokemuksena toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä.

Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.

Hannun motto on: "Käytäntö opettaa".Ohjelma

1. Päivä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusketjun rooli varastointia ohjaavana toimintona

 • Toimitusketjun hallinta ja vaikutukset varastoon

 • Toimitusketjun ja varastoinnin ohjauksen menetelmät

 • Varastointi osana toimitusketjua

10.15-10.30 Kahvitauko

Varastoinnin suunnittelun perusteet

 • Kysynnän merkitys sijaintiin ja varastoinnin volyymien määrittely?

 • Ostaa varastointi palveluna, tuottaa palvelu itse? vai osa molempia?

 • Varastotilojen hankinta ja varastoivan tuotevalikoiman hallinta

Varaston hyllyt, laitteet, koneet

 • Varastohyllyjen rakenne ja käyttötarkoitukset

 • Trukkivalinnat ja muut käsittelyvälineet

 • Layout-suunnittelu ja prosessisuunnittelu

14.00-14.15 Kahvitauko

Työpaja, Layoutin suunnittelu

 • Kiinteiden rakennelmien valinta ja sijainti

 • Varaston läpi menevä tavara virtautuksen ohjaus

 • Henkilöstön tehtävät, turvallisuus ja mitoittaminen

Yhteenveto päivästä

16.00 Koulutuspäivä päättyy

--

2. päivä

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Koulutus alkaa

Toimitusketjun teknologiaratkaisut

 • Keräilyteknologiat ja -logiikat

 • Kiinteistön- ja tontinteknologiat

 • Ohjausjärjestelmät ja informaationvälitys


10.15-10.30 Kahvitauko

Varaston prosessien- ja laadunhallinta

 • Varaston prosessien hallinta ja henkilömitoittaminen

 • Laadunhallinta, kehitysmenetelmät ja työkalut

 • Keskeiset ongelmat ja ratkaisumenetelmät


11.45-12.45 Lounas

Työturvallisuus ja sen kehittäminen

 • Ryhmätyö; minkälaisia työtapaturmia on toteutunut tai läheltä piti tilanteita?

 • Työturvallisuuden riskit varastossa

 • Menettelytavat riskien toteutuessa


14.00-14.15 Kahvi

Varaston toimintolaskenta

 • Varaston suoritteet ja tavoitearvot

 • Toimintolaskennan perusteet varastossa

 • Investointilaskennan perusteet varastossa
   

15.30-16.00 Yhteenveto päivästä

16.00 Koulutus päättyy

 Osallistuminen etänä

Koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Koulutuksen tallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen kahden viikon ajan.
Saat käytännön lisätietoa ja linkit Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Tutustu tarkemmin Zoomiin

 


Ajankohta: 20.-21.01.2021

Osallistumismaksu: 1397 euroa / hlö + alv 24 %.

Koulutuksen tallenne on katsottavissa koulutuksen jälkeen kahden viikon ajan.
Koulutusohjelmasta saa myös todistuksen.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
20.01.202109:0016:00
21.01.202109:0016:00
Peruutusehdot

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!