Menesty yritysvastuulla - vastuullisen liiketoiminnan perusteet

Kesto: 1.0 pv
Kurssia ei ole tällä hetkellä aikataulutettu. Ota yhteyttä ja sovi asiakaskohtainen koulutus.

Tuotekuvaus

Mitä konkreettisia hyötyjä vastuullisuuteen panostaminen tuo yrityksille? Miten rakentaa vastuullista liiketoimintaa lainsäädännön luomalle perustalle?

Vastuullisuuteen satsaavat yritykset tekevät tutkimustenkin valossa vahvaa taloudellista tulosta. Laaja kansainvälinen selvitys on osoittanut, että vastuullisesti toimivien yritysten toiminta on tuottavampaa ja niiden pääomakustannukset ovat matalampia. Vastuullisuus vaikuttaa näiden yritysten osakkeen arvoon positiivisesti. Suorien taloudellisten hyötyjen lisäksi vastuulliset yritykset houkuttelevat parhaimmat työntekijät. Vastuullinen toiminta myös tehostaa riskienhallintaa ja vahvistaa yrityksen mainetta ja brändiä. Jopa 73 % prosenttia yrityksistä onkin arvioinut, että vastuullisuuden huomiotta jättäminen heikentää yrityksen kykyä tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä.

Mitä vastuullisuuden laaja kokonaisuus pitää sisällään? Entä mitä hyötyjä se tuo yritykselle? Ja miten lähteä toteuttamaan vastuullisuutta käytännössä? Tuleva koulutus antaa vastauksen edellä mainittuihin kysymyksiin.

Yritysvastuun lähtökohtana on lainsäädännön noudattaminen, ja tämän perustan päälle rakennetaan vastuullisempaa toimintaa. Usein tätä rajapintaa ei tunnisteta. Pahimmassa tapauksessa voidaan tehdä toimenpiteitä vastuullisuuden näkökohdista varmistumatta, noudatetaanko velvoittavaa lainsäädäntöä täysimääräisesti.

Tässä koulutuksessa käsittelemme vastuullisuuden laajaa kokonaisuutta monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Käsittelemme motiiveja ja liiketoimintahyötyjä sekä käymme läpi case-esimerkkejä Suomesta ja maailmalta. Saat työkaluja ja näkökulmia yrityksen oman vastuullisuuden tunnistamiseen ja siihen, kuinka vastuullinen toiminta nivotaan osaksi päivittäistä tekemistä.

Tämän koulutuksen käytyäsi:

 • Opit hahmottamaan yritysvastuun liiketoimintahyödyt vastuullisuuden eri osa-alueilla.
 • Ymmärrät yritysvastuun elementit: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä yritysvastuun kivijalan (arvot, yrityskulttuuri, toimintatavat ja päätöksenteko).
 • Opit hahmottamaan yritystä velvoittavan lainsäädännön ja yritysvastuun rajapinnan.
 • Saat käytännön ohjeita oman yrityksesi vastuullisuustyön aloittamiseen tai kehittämiseen.
 • Saat neuvoja, kuinka yritysvastuu integroidaan osaksi yrityksesi olemassa olevia prosesseja.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu erityisesti liikejuristeille, yritysten johtotehtävissä työskenteleville sekä kaikille niille asiantuntijatehtävissä oleville, joiden tehtävänkuvaan yritysvastuuasiat kuuluvat. Erityisen hyvin koulutus sopii yrityksille, joissa yritysvastuutyö on vasta alkuvaiheessa tai joissa kaivataan uutta vauhtia ja motivaatiota yritysvastuun tekemiseen.

Kouluttajat

Anne Vanhala (OTK, MBA), Bonfide Oy

Anne Vanhala (OTK, MBA). Annella on kymmenen vuoden kokemus liikejuridiikan saralta ja vahva osaaminen taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon toteuttamisesta. MBA-opinnot 2010-luvun alussa herättivät kiinnostuksen vastuulliseen liiketoimintaan ja siitä lähtien Anne on toiminut neuvonantajana sekä yritysvastuun että maineenhallinnan kysymyksissä. Anne on rakentanut useille yrityksille ohjeistuksia ja koulutuksia mm. lahjonnan ja korruption estämisessä. Anne on kokenut ja kehuttu kouluttaja. Erään asiakkaan kommentti Annesta: “Suosittelen lämpimästi osaamistasi ja ennenkaikkea tapaasi hoitaa asioita tehokkaasti ja miellyttävällä tyylillä!” (Ks. lisää www.bonfide.fi)

Hanna Liappis (FM, ympäristötieteet), Taigawise Oy

Hanna Liappis (FM ympäristötieteet) on ympäristöasiantuntija, joka on yli kymmenen vuoden ajan työskennellyt ympäristöjohtamisen sekä viestinnän parissa Suomessa ja kansainvälisesti. Hannan työkalupakista löytyvät muun muassa ISO14001, EMAS ja GRI -standardit sekä selkeä näkemys siitä, miten yritysten ja organisaatioiden tulisi parantaa ympäristösuorituskykyään hyvässä linjassa organisaation liiketoiminta- ja viestintästrategian kanssa. Hanna on ollut mukana ympäristövastuuseen ja vastuullisuuteen liittyvissä projekteissa erityisesti elintarviketeollisuudessa, matkailussa, maataloudessa sekä elektroniikkateollisuudessa. (Ks. lisää www.taigawise.com)

Merja Pentikäinen (OTT, DES), Opinio Juris

Merja Pentikäinen (OTT, DES) on yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvien ihmisoikeuskysymysten johtavia asiantuntijoita. Juristin peruskoulutus, työskentely kansainvälisen oikeuden tutkijana, opettajana ja professorina sekä erikoistuminen ihmisoikeuskysymyksiin yli 20 vuoden ajan ovat rakentaneet ainutlaatuista edelläkävijäosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisten kohteluun liittyvissä kysymyksissä. Merja on laatinut ensimmäisen Suomessa julkaistun selvityksen ihmisoikeuksien merkityksestä yritystoiminnassa (”Yritystoiminta ja ihmisoikeudet (2009)). Merjan osaamista ovat käyttäneet valtionhallinto, kansainväliset järjestöt (mm. YK, Euroopan neuvosto, OECD, Etyj), kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja yritykset. Merja toiminut yritysvastuuverkosto FIBS ry:n pääkouluttajana yrityksille suunnatuissa FIBSin ihmisoikeusvalmennuksissa (2014-2017). Hän on tehnyt yhteistyötä yksittäisten yritysten kanssa ja auttanut jo useita yrityksiä konkretisoimaan ihmisoikeudet osaksi yrityksen vastuullisuusagendaa. (Ks. lisää www.opiniojuris.fi)

 

Alennukset:

Lakimiesliiton jäsenet, Creditan käyttäjät, Edilexin käyttäjät ja julkisen sektorin edustajat saavat Editan juridisista koulutuksista 20 % alennuksen kampanjakoodilla PROETU208:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9:00 Tervetuloa koulutukseen!

9:10 Mistä puhutaan, kun puhutaan yritysvastuusta?

 • Yritysvastuun motiivit ja liiketoimintahyödyt
 • Yritysvastuun elementit: Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu sekä yritysvastuun kivijalka (arvot, yrityskulttuuri, toimintatavat ja päätöksenteko)
 • Yritystä velvoittavan lainsäädännön ja yritysvastuun rajapinta
 • Yritysvastuun keskeiset käsitteet ja viitekehykset

(Aamupäivän aikana pidetään tauko noin klo 10.)

11:30 Lounas

12:30 Mitä yritysvastuu tarkoittaa yrityksessänne?

 • Olennaisten näkökohtien sekä tärkeimpien sidosryhmien tunnistaminen
 • Käytännön vinkkejä ja työkaluja yritysvastuutyön aloittamiseen ja kehittämiseen

14:30 Kahvitauko

14:50 Vastuullisuusviestintä osana yritysvastuuta

15:30 Koulutuksen yhteenveto ja loppukeskustelu

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin kaksi (2) viikkoa ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!