Palaverit tehokkaiksi

Kesto: 1 pv , Opetuskieli: suomi, Materiaalikieli: suomi, Materiaali: pdf
Palaverit tehokkaiksi, ei tenttiä
1.00 Kpl
Paremmat palaverit (1 pv), 13.10.2022
590 €
+ alv.. 24%.
Oppiasopimushinta: 531,00€

Tuotekuvaus

Parantamalla palaverikäytäntöjä luot säästöjä ja teet työpäivistä mielekkäämpiä

Turhiin ja tehottomiin kokouksiin kuluu uskomattoman paljon aikaa, energiaa ja rahaa. Kun tunnistat organisaatiossasi tarpeen kehittää kokouskäytäntöjä ja ymmärrät, mitä palavereiden tehostamisella voidaan saavuttaa, anna meidän tehdä jalkatyö.

Palaverikäytäntöjen määrittely avullamme on tehokasta ja lähtee teidän tarpeistanne. Tämän muutosprosessin varsinainen haaste on tosin ihmisten saaminen toimimaan uusien käytäntöjen mukaisesti. Tämä saattaa olla jopa mahdotonta organisaation sisältä käsin.

Valmennuksessa uudet käytännöt luodaan ja kehitetään yhdessä niin, että jokainen huomaa ja ymmärtää saavansa henkilökohtaista hyötyä käytäntöjen parantamisesta. Se on ainoa tapa saada käytännöt oikeasti muuttumaan. Tehdään tehokkaista palavereista organisaationne ylpeydenaihe.

Hyödyt pähkinänkuoressa

 • Organisaation/tiimin palavereihin ja kokouksiin tulee selkeä runko
 • Palaverit muuttuvat tavoitteellisiksi
 • Asioiden käsittelystä tulee tehokasta
 • Osallistujien palaverikokemus muuttuu positiiviseksi
 • Osallistujat muuttuvat aktiivisiksi
 • Yrityksessä ei enää puhuta turhista palavereista, jotka syövät työaikaa ja tuottavat negatiivista ilmapiiriä

Kohderyhmä

Valmennus on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu paljon kokouksia, palavereita ja tapaamisia ja jotka tunnistavat tarpeen kokouskäytäntöjen tehostamiselle. Valmennus on käytännönläheinen ja osallistava. Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa tehokkaan ja tuloksia tuottavan palaverin sekä sitouttaa osallistujat päätöksiin.

Ilmoittaudu mukaan tai tilaa valmennuksesta oma toteutus organisaatiollesi!Ohjelma

Päivämäärä Aloitusaika Lopetusaika Huom!
13.10.202209:0015:00

Valmennuksen sisältö

Valmennus klo 9.00 - 15.00.

 • Palaverikäytäntöjen tehostaminen
  • Odotukset ja tavoitteet
  • Tehokkaasta palaverikäynnöstä säästettävä työaika
  • Palavereiden kehittämisestä merkittävä kokonaishyöty organisaatiolle
  • Organisaationne palaverikäytännöt kuntoon – prosessi
 • Palaveriprosessi – oikea palaveri oikeaan kohtaan
  • Minkälaiset rakenteet, toimintatavat ja vuorovaikutus tukevat kokouksen ja palaverin tavoitteiden ja tarkoitusten saavuttamista?
 • Eri tyyppiset palaverit – 6 erilaista kokousta tai palaveria eri tarkoituksiin
 • Palaverityyppien tavoitteet ja hyödyt
 • Palaverin systemaattinen eteneminen
 • Avauksesta palaverin päätökseen
 • Harjoitus: Omiin palavereihimme ja kokouksiimme sopivat palaverityypit.
 • Tavoitteellisen ja onnistuneen palaverin edellytykset
  • Hyvä valmistelu ja jälkityö säästää aikaa ja lisää tehokkuutta!
 • Valmistautuminen ja muiden valmistautumisohjeet
 • Aikataulu ja agendan rakentaminen
 • Selkeät käytännöt ja toimintatavat
 • Ajankäyttö ja sen ohjaaminen
 • Dokumentointi
 • Viestintä
 • Jälkityöstövaihe (palaverista koituvat jälkityöt)
 • Harjoitus: palaverityöskentelyn tehokkuuden arviointi
 • Keskustelun ohjaaminen tehokkaan työskentelyn työkaluna
  • Palaverin jämäkällä ohjaamisella voidaan keskittyä asiaan ja vältetään aikaa vievää jaarittelua.
 • Keskustelu palaverin työkaluna – tavoitteellinen kommunikointi
 • Vuorovaikutuksen ja aktiivisuuden lisääminen
 • Keskustelun ohjaaminen, hallinta, kokoaminen
 • Fasilitointitaidot palaverin ohjaamisessa
 • Asioiden käsittelyprosessin selkeytys
 • Mukanaolijoiden motivaation ja osallistamisen keinot
 • Sitoutumisen aikaansaaminen yhteisesti sovittuun
 • Harjoitus: Valmistautuminen keskusteluun, rooli ja vastuut. Vuorovaikutusharjoitteita.
 • Päätöksenteko – palaverien akilleen kantapää
  • Tehtiinkö palaverissa päätös – jos niin mitä päätettiin?
 • Päätöksentekomallit palavereissa
 • Onnistunut päätöksen aikaansaaminen
 • Yhteisen päätöksen rakentaminen
 • Fasilitointitaidot palaverin ohjaamisessa
 • Harjoitus: Päätöksentekomallit – testi ja kehittämissuunnitelma tehokkaampaan päätöksentekoon
 • Hankalien tilanteiden ohjaaminen palaverityössä
  • Ristiriitatilanteen onnistunut ratkaiseminen perustuu hyviin vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoihin.
 • Ristiriitatilanteiden onnistunut ratkaiseminen
 • Kielteisen tunneilmaston ja elekielen käsittely
 • Takaisin käsiksi asioihin hankalan tilanteen jälkeen
 • Harjoitus: Omat vahvuudet ja kehitysalueet palaverityöskentelyssä
 • Päivän yhteenveto
Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ilmoittautuja ei pääse kurssille, voi hänen sijastaan tulla toinen henkilö. Mikäli ilmoittautumisen peruutus tehdään vähemmän kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme toimisto- ja varauskuluina 50% kurssimaksusta. Mikäli ilmoittautunut jää saapumatta kurssille ilman peruutusilmoitusta, veloitamme koko osallistumismaksun. Kurssimateriaalin toimittamisesta oppilaalle peruuntumistapauksessa veloitamme lisäksi 100 EUR. Peruutusmaksut veloitetaan myös sairastapauksissa.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!